Ženy schopné budou vládnout dál. Píseň s tímto textem zazněla vloni v létě těsně předtím, než starostka České Lípy předala na městských slavnostech svá ocenění, přičemž mezi pěti laureáty byly tehdy hned čtyři ženy. Krásný song by klidně mohl zaznít také ve čtvrtek odpoledne na českolipské radnici, když tu vedení města oceňovalo celkově už pošesté významné pedagogy za jejich celoživotní neúnavnou a přínosnou práci. Titul „Českolipský pedagog" totiž letos získaly výhradně ženy.

„Vykonávají jedno z nejnáročnějších povolání, přesto své práci stále věnují maximum energie a všeho, co je v nich dobrého," ocenila letošní laureátky starostka České Lípy Hana Moudrá. Diplom, květinu a drobný finanční obnos oceněným učitelkám předávala v obřadní síni českolipské radnice právě starostka společně s místostarosty Jiřím Kočandrlem a Tomášem Vlčkem.

S výběrem a nominacemi letošních kandidátů radnici podobně jako u předešlých ročníků pomáhali v první řadě ředitelé škol. K jejich návrhům se přidali i členové Výboru pro výchovu a vzdělávání.

Slavnostní setkání zpříjemnily svým vystoupením děti ze ZŠ Partyzánská.

Ing. Miroslava Lačná, ZŠ Dr. M. Tyrše.Miroslava Lačná, ZŠ Dr. M. Tyrše

Ačkoliv paní učitelka Lačná vystudovala Vysokou školu zemědělskou, pro českolipské školství bylo rozhodně moc dobře, že svoji odbornost a lásku k přírodě spojila s pedagogikou. Ve školství tak pracuje již od roku 1992 a z toho 12 let působí na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. Kromě matematiky tady vyučuje samozřejmě přírodopis, kde klade důraz na ekologii a zavádí i nové moderní formy výuky se zaměřením na projekty s přírodovědnou tematikou, do kterých se pod jejím vedením pouští žáci. V tomto směru spolupracuje také s vlastivědným muzeem. Na škole vede přírodovědný kroužek a své žáky připravuje jak na přírodovědné tak matematické olympiády. Její výukové metody oceňují nejenom kolegové ale také její svěřenci, neboť zejména po absolvování školy zjišťují, jak výborně jsou od paní učitelky připraveni na studium na středních školách.

Mgr. Monika Lieselová, ZŠ a MŠ Jižní.Monika Lieselová, ZŠ a MŠ Jižní

S touto sídlištní školou spojila Monika Lieselová svoji profesní dráhu před více než třiceti lety. Vyučuje jak na prvním tak druhém stupni. Deset let vykonávala také funkci ředitelky. Dnes se v roli zástupkyně ochotně dělí o všechny své zkušenosti nabité za katedrou i v ředitelské židli, za což si ji její kolegové velice považují.

Její dlouholeté pedagogické působení pozitivně ovlivnilo stovky dětí. Především žáci, ale nejen oni, oceňují její vnímavý a individuální přístup, vstřícnost a pestrost jejích hodin, při kterých používá moderní formy interaktivní výuky. Na tyto hodiny si sama vytváří množství učebních materiálů, aby žákům probíranou látku co nejlépe a zajímavě přiblížila. Podle ní je podstatou úspěchu chápavý přístup k žákovi, který nejprve probíranou látku musí pochopit, aby si z ní zapamatoval to nejdůležitější.

Mgr. Věra Syslová, ZŠ Lada.Věra Syslová, ZŠ Lada

Věra Syslová začínala svou pedagogickou dráhu v roce 1979 na Prachaticku. V osmdesátých letech se však jako řada jiných mladých pedagogů přestěhovala do České Lípy, kde bylo hodně dětí a málo učitelů. Nejprve učila na Základní škole na Severu. Po otevření nové sídlištní školy na Ladech se v roce 1990 stala nedílnou součástí zdejšího pedagogického sboru a této škole zůstala dodnes věrná.

Jako tělocvikářka se zde od začátku výrazně podílí na veškerém sportovním dění, spoluorganizuje školní olympiády i turnaje, lyžařské výcviky, či turistické akce pro starší žáky. Kromě tělesné výchovy, kde děti inspiruje ke zdravému životnímu stylu, vyučuje také německý a ruský jazyk a vede kroužky jazyků. Jako uznávaná výchovná poradkyně pak pomáhá žákům s volbou povolání, kde je třeba nasměrovat děti na to, co je baví a čím se jednou uživí.

Mgr. Jana Lövenhöferová, ZŠ Svárov.Jana Lövenhöferová, ZŠ Svárov

Paní učitelka Lövenhöferová odstartovala svoji pedagogickou dráhu před bezmála třiceti lety. „Naše nominace ale nevyplývá pouze z délky pedagogické praxe naší kolegyně. Tím nejzásadnějším argumentem pro její volbu je zejména kvalita její práce. Po celou dobu své učitelské kariéry se věnuje zejména práci s dětmi, kterým stojí v cestě za vzděláním mnohdy velmi vážné překážky, hlavně specifické poruchy učení. Díky neustálému procesu sebevzdělávání a bohatým zkušenostem je pro všechny děti, se kterými pracovala a pracuje, oporou a neocenitelným pomocníkem," napsal ve své nominaci ředitel ZŠ Partyzánská Karel Minařík. Paní učitelka sama je matkou s vážným sluchovým postižením. „Je to právě možná souhra životních okolností, které jsou silným motivem pro její práci," zmínil ještě Karel Minařík. U své kolegyně ocenil také empatii, pokoru a zaujetí.