Jednalo se už o 21. ročník udílení, nominaci získalo jedenáct osobností. Každý z oceněných obdržel stříbrnou pamětní minci města Česká Lípa a šek na pět tisíc korun. „Poděkování starostky každý rok putuje do rukou osobností, jež konají dobro ve prospěch města Česká Lípa a jeho obyvatel. Jsou to vždy lidé aktivní, činorodí a se srdcem i rozumem na správném místě v různých sférách lidského bytí. Moc si vážím každého, kdo byl poctěn už samotnou nominací. Už ta je veřejným vyznamenáním a jasným signálem, že okolí práci nominovaných vidí a oceňuje ji,“ zdůraznila Jitka Volfová.

Noví držitelé ocenění:

Michal Sabáček
Sociální pracovník českolipského Domu humanity, který provozuje příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy;
za dlouholetou práci v sociálních službách, empatický přístup ke klientům i kolegům a za inspirativní postoj a pomoc lidem, kteří jsou ve velmi obtížných životních situacích

manželé Marie a Petr Truncovi
Pracující ve službách Církve československé husitské; za obětavou a příkladnou správu kostela Mistra Jana Husa, který patří k významným českolipským památkám, a za obohacení kulturního života v České Lípě

Jaroslava Minaříková
Odborná referentka oddělení dětí a mladistvých při Krajské hygienické stanici Libereckého kraje; za osobitý přístup a pomoc se zvládáním hygienických opatření na školách v době pandemie, za ochotu pomáhat i ve svém osobním volnu ředitelům, rodičům a žákům v nestandardních situacích

František Samek
Předseda základní organizace Českého svazu chovatelů v České Lípě; za dlouholetou činnost pro svaz a podporu mladých chovatelů, za organizování chovatelských výstav v České Lípě, které jsou po léta hojně navštěvované ze strany odborné i laické veřejnosti

Irena Moravíková
Praktická lékařka, členka Etické komise Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a výboru Sdružení praktických lékařů ČR; za péči a přístup k pacientům, za odbornou podporu a spolupráci s českolipským krizovým štábem v době pandemie a aktivitu při rozjezdu očkování proti nemoci covid-19 v ordinacích praktiků

Dagmar Dostálová
Pracovnice příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa; za dlouholetou péči o zdravotně handicapované klienty, s nimiž jedná s osobitou vlídností, citlivostí a laskavostí, s jakou přistupuje ke každé lidské bytosti