Tento akt se koná vždy u příležitosti městských slavností. Oceněné byly už čtyři desítky místních osobností. Křišťálovou plastiku navrhl akademický sochař Pavel Werner. Laureáti obdrželi kromě plastiky i pamětní list a finanční prémii v hodnotě deset tisíc korun.

Jedním z pěti oceněných byl Jiří Kratochvíl za oblast kultury. Jak prozradila starostka České Lípy Hana Moudrá při udělování cen: „Ačkoliv povoláním počítačový specialista, jeho koníčkem se stala historie České Lípy, navázal tak na rodinnou tradici sběratelství pohlednic s tématikou města.“ Sbírku si ovšem neschovává doma, ale zpřístupňuje ji i veřejnosti.

Svou prací přispěl k jedné velmi zajímavé a návštěvníky obdivované výstavě Proměny České Lípy a nyní se podílí na přípravě další výstavy nazvané Fenomén Ploučnice. Řadu historických pohlednic z nashromážděného archivu rodiny Kratochvílů s povděkem využilo i město Česká Lípa ve svých kalendářích s konfrontačními pohledy na historii a současnost města.

Druhým oceněným byl Jiří Hudeček zvaný Akéla. Člověk neodmyslitelně spjatý se skautským hnutím. Ocenění si převzal za práci s mládeží. Po znovuobnovení skautské organizace v roce 1989 se okamžitě aktivně zapojil do práce s dětmi a mládeží. Vedl 1. oddíl skautek a skautů a pořádal pro ně i letní tábory. Od roku 1993 stojí rovněž v čele českolipského skautského střediska ŘETĚZ. Nelze spočítat hodiny, dny ani měsíce, které zcela nezištně strávil na skautských schůzkách, výpravách či táborech.

Arnošt Sameš nominovaný v kategorii sport, je dlouholetým vedoucím oddílu sportovní gymnastiky tělovýchovného oddílu při Domu dětí a mládeže v České Lípě. „Gymnastika je náročný a individuální sport a k tomu, abyste ho mohli dělat do sedmdesátky, je nutné kromě talentu i velká láska k tomuto sportu,“ připomněla při předávání starostka.

Do českolipského oddílu sportovní gymnastiky vstoupil v sedmdesátých letech minulého století. Nyní je trenérem II. třídy a rozhodčím III. třídy, po mnoho let byl také předsedou Okresního svazu sportovní gymnastiky a přibližně 30 let je předsedou gymnastického oddílu při TJ DDM Česká Lípa. V roce 1985 byl oceněn jako nejlepší trenér ČSTV ve sportovní gymnastice. Za dobu třicetiletého vedení vychoval svěřence Martina Hadrabu, Martina Zvěřinu a další, kteří byli vybráni do střediska vrcholového sportu.

Duhovou plastiku za sociální a zdravotní oblast obdržela Eva Barkmanová, předsedkyně českolipské Vesny, klubu onkologických pacientů a jejich přátel. Před lety stála u zrodu českolipského Arcusu, který se jako první organizace v regionu začal problematikou onkologických pacientů zabývat ze sociálního pohledu. Realizoval pro ně různé projekty a organizoval ozdravné pobyty.

O něco později se stala zakládající členkou Vesny, která sdružuje tyto pacienty a jejich rodinné příslušníky a přátele. Hana Moudrá připomněla, že s onkologickým onemocněním se na vlastní kůži setkala i Eva Barkmanová. „Jaké to je onemocnět rakovinou poznala na vlastní kůži a vůbec ji to nezlomilo.“

Poslední oceněnou byla majitelka Knihkupectví a galerie U draků Věra Strnadová, za podnikatelskou oblast. Vystudovala knihkupeckou školu v Luhačovicích a posléze i knihovnickou školu v Praze. K jejím zájmům vždy patřily knihy, film, divadlo a výtvarné umění. Když přišel rok 1989, rozhodla se pro vlastní podnikání. Je v kontaktu s celou řadou současných výtvarníků a její obchod funguje i jako středisko odborné výchovy pro studenty knihovnické školy.

Letos poprvé byla oceněnou žena, která se hned po revoluci vrhla do podnikání. „Kromě knih je zde k vidění i spousta krásných uměleckých předmětů,“ dodala starostka.