Bez nás, odborníků, vám hrozí vysoké pokuty. Tak zjednodušeně znějí nabídky desítek společností, které dostávají do schránek představitelé měst a obcí nejen na Českolipsku. Nabízejí za obce vyřešit vše potřebné ohledně od května platného obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR.

Počet soukromých firem, které se problematikou zabývají, roste každý den. Není divu, jedná se o nově vzniklý lukrativní obor, ve kterém se ročně protočí stamiliony korun. I nejmenší obce totiž budou muset hlavně ze začátku investovat nemalé peníze ze svých rozpočtů.

„Bylo by za to dětské hřiště,“ posteskne si starosta Bezdězu Jaroslav Cinkl. Jeho obec už má řešení GDPR nasmlouvané. Za první rok zde zaplatí okolo 150 tisíc korun. „Na začátku musíme udělat například kompletní audit, dále už budeme platit jen za takzvaného zmocněnce, což vyjde zhruba na dva tisíce korun za měsíc,“ říká starosta Bezdězu.

Po prozkoumání nabídek nakonec vybrali společnost, která se jim už nyní stará o IT. „Všechny ty nabídky byly nakonec cenově plus mínus podobné,“ dodává Cinkl.

Spojili síly

Svazek obcí Novoborska (SON) situaci vyřešil jinak. Navázal tak trochu na myšlenku novináře Karla Havlíčka Borovského. „Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly,“ píše ve své stati Co jest obec? z roku 1846 Borovský.

Pravdivost myšlenky dokládá i současnost. Čtrnáct menších obcí ze SON se totiž dohodlo na společném postupu při zavádění potřebných opatření v rámci GDPR. A co je nejlepší, vyjde je to velice levně.

„O všechno se postaráme v rámci našeho Centra společných služeb,“ říká předseda Svazku obcí Novoborska Jan Sviták.

Samotné obce se s nadsázkou nebudou muset téměř o nic starat, většinu potřebných náležitostí pro ně zařídí úředníci Svazku.

„Náklady včetně potřebných auditů pokryjeme z dotace,“ říká Sviták, který se zároveň stane pro téměř všechny zúčastněné obce takzvaným zmocněncem. To velice zjednodušeně znamená, že bude na plnění nařízení formálně dohlížet.

Paradoxně jedinou výjimkou ze čtrnácti obcí bude Prysk, jehož starostou Sviták je. „Protože nesmím být zároveň zmocněncem a starostou, musí to u nás dělat někdo jiný,“ vysvětluje s tím, že další výhodou pro obce zapojené do Centra společných služeb je společné řešení dalšího „nařízení shůry“, takzvaného Plánu rozvoje sportu.

Před dvěma lety novelizovaný zákon o podpoře sportu zavádí i nejmenším obcím povinnost zpracovat odbornou, a tím i nákladnou analýzu možností podpory pohybu svých obyvatel. Ta má sloužit například jako podklad pro žádosti o dotace v dané oblasti. „Bude se tam řešit, kam umístíme dětské hřiště a podobně důležité věci,“ dodává se zjevnou ironií v hlase Sviták.

S novelou vyjádřil nesouhlasné stanovisko mimo jiných Svaz měst a obcí (SMO), podle něhož to zvláště pro menší územní celky představuje neúměrné zvýšení administrativní zátěže, přičemž výsledné analýzy budou spíše formální.

Před konečným schválením novelu SMO ve spolupráci se Senátem připomínkoval, postavil se například proti povinnosti zpracovávat tyto plány, ale bezvýsledně. Sněmovnou a následně přes prezidenta prošlo původní znění zákona.