„Těší mě, že jsme uspěli, neboť se dá předpokládat, že finanční prostředky státu a Evropské unie poukazované na různé dotace, se budou kvůli nutným úsporám v následujících letech významně krátit,“ myslí si cvikovský místostarosta Jaroslav Švehla.

Největší finanční injekci získal Cvikov na opravu hotelu Sever. Z Regionálního operačního programu Severovýchod přišlo na účet města zhruba 56 milionů korun. Další důležité finance, přes šest milionů, poskytl Státní fond dopravní infrastruktury na vybudování chodníku do sousední obce Svor.

Bude nový rozhlas

„Aktuálně jsme obdrželi finanční prostředky na pořízení digitálního povodňového plánu. Součástí více než čtyřmilionové dotace ze Státního fondu životního prostředí jsou i elektronická čidla, která budou automaticky upozorňovat na stoupající hladinu potoka ve Cvikově a v Lindavě,“ řekl místostarosta a doplnil, že za přidělené peníze vybudují městský bezdrátový rozhlas, který v případě záplav bude sloužit jako součást protipovodňového varovného systému.

Ze stejného dotačního programu dorazily také tři miliony korun na zateplení mateřské školy v Jiráskově ulici. Další tři již přidělené dotace zafinancují zateplení další mateřinky MŠ Sídliště, hasičské zbrojnice a rekonstrukci rybníku Internát. V nejbližších dnech na radnici očekávají doručení rozhodnutí o konkrétní výši finančního příspěvku.

Myslí i na sport

„Požádali jsme rovněž o dotaci na zatravnění druhého škvárového hřiště místního fotbalového klubu a z Regionálního operačního prorgramu bychom rádi získali finance na vybudovaní cyklostezky Zdraví. O další dotace již v letošním roce žádat nebudeme. Je to maximum, co jsme momentálně po administrativní stránce schopni zvládnout,“ dodal Jaroslav Švehla.