Zrušení stravenek, důchodová reforma, neplacené první tři dny nemocenské, nízká míra solidarity, to jsou problémy, které trápí odboráře na Českolipsku. O těchto tématech hovořili zástupci odborářů s Richardem Falbrem, europoslancem a bývalým šéfem odborů.
„Nemocenskou v České republice první tři dny nikdo neplatí. Přitom v jiných státech Evropské unie ano. Dají se tyto evropské normy srovnat?“ ptal se Milan Urdsik z odborového svazu Kovo. Richard Falbr vysvětlil, že většina zemí EU nesouhlasí s jednotnou regulací pracovního trhu. „Sjednocení se státy brání, jde hlavně o zachování komparativních výhod jako jsou nízké mzdy nebo slabé odbory,“ řekl Richard Falbr.
Podle odborářů je velkým problémem solidarita pracovníků. Ukázalo se to konkrétně například v Dětské léčebně ve Cvikově. Zde mají dvě odborové organizace, přičemž jedna jde vedení léčebny víc na ruku a schválila loňskou kolektivní smlouvu. Část sester, která byla ve druhé, „neposlušné“ skupině odborářů, měla platy nižší než je v tabulkách.
„V zařízeních chybí solidarita,“ potvrdila Dagmar Nováková, regionální pracovnice Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Domovy důchodců změní na akciovky

Ohrožení nejen pro zaměstnance, ale i pro občany může přinést transformace sociálních zařízení. Pro klienty to může znamenat drahé služby dostupné jen bohatším, pro zaměstnance snížení mezd. „Na Hradecku už začíná transformace sociálních zařízení. Zřizovatelé nejprve nabídnou domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou obcím. Ty na jejich provoz nebudou mít peníze. Pravděpodobně je převezmou dosavadní ředitelé, kteří už registrují společnosti s ručením omezeným. Netají se tím, že když zařízení nefinancují, jednoduše jej zavřou,“ nastínila možný katastrofický scénář Dagmar Nováková.
Slabé odbory pak mohou situaci nahrávat. „V režimu příspěvkových organizací mají zdravotníci zajištěné tabulkové mzdy. Ale v akciových společnostech musí přejít do režimu kolektivního vyjednávání,“ uvádí Richard Falbr.
Problém nedostatečně razantních odborů vidí europoslanec v minulosti.
„Hlavní problém odborů v Česku a postkomunistických zemích je to, že léta vlastně nefungovaly. Všechno bylo stanovené, ceny stálé, plná zaměstnanost, odbory byly proměněné v sociální zařízení, které obstarávalo kolekce, oslavy MDŽ a rekreace,“ míní europoslanec.
„Dobré odbory nám fakt chybějí. Přitom mají jasný program: vyjednat slušné pracovní podmínky a slušné mzdy. Berou se i o důchodovou reformu, protože všichni jejich členové budou jednou v důchodu,“ dodal Richard Falbr.