Ve čtvrtek 25. srpna od 19:00 se zde uskuteční lužická premiéra filmu o návratu velkých šelem do střední Evropy Causa Carnivora, jehož autorem je respektovaný režisér Jan Svatoš.

Následovat budou přednášky a debaty s odborníky z Hnutí DUHA a ze slovenské organizace Carpathian Wildlife Society, která se věnuje mj. podpoře využívání pasteveckých psů pro ochranu stád před vlky.

„Právě útoky vlků na ovce a kozy jsou prastarým a dodnes aktuálním konfliktem při soužití lidí a velkých šelem v kulturní krajině," říká koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc Miroslav Kutal, který se besedy zúčastní. „Cílem akce je seznámit chovatele a další zájemce s aktuálními poznatky o výskytu vlků v severních Čechách a v širším okolí. Ve spolupráci se slovenskými experty dále představíme tradiční i moderní metody ochrany stád před velkými šelmami," dodává Kutal.

Akce probíhá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Liberecko, s organizací Beleco a díky podpoře Ministerstva životního prostředí. Už včera proběhla obdobná beseda na Broumovsku.

„Vlci se na severu Čech postupně usazují a je potřeba počítat s aktivní ochranou hospodářských zvířat. Zkušenosti ze zahraničí, kde vlci dlouhodobě žijí, jsou proto mimořádně důležité," říká Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Liberecko.