Jde o pokračování projektu Libereckého kraje na obnovu alejí podél vybraných krajských silnic II. a III. třídy na Novoborsku. „V rámci jeho druhé etapy odborná firma upraví koruny u zhruba padesáti lip srdčitých,“ upřesnila zásah vedoucí životního odboru na novoborském městském úřadě Jitka Klásková.

Krajská správa silnic realizovala první část obnovy aleje začátkem roku 2020. Tehdy silničáři nechali po konzultaci s dendrology pokácet devět stromů. Důvodem byl jejich špatný zdravotní stav.