Nyní probíhá ošetření stromů, aby byla do budoucna zajištěna stabilita a nedošlo ke zlomení a následnému pádu. Proto se aktuálně v korunách stromů i v prostorách aleje pohybují pracovníci vybraných dodavatelů specializovaných v oboru arboristiky. Následovat bude poslední fáze spočívající ve výsadbě nových stromů. Téměř tříkilometrovou alej tvoří 118 stromů, druhově převládají jírovce maďaly, doplňují je jasany a javory.

Obnovu šenovské aleje financuje Liberecký kraj stejně jako revitalizaci stromořadí v Albrechticích u Frýdlantu. Podobného zásahu se dočká i zámecká alej ve Stvolínkách. „Kraj vybral dodavatele na realizaci dalších projektů ve 2. a 3. etapě zachování významných alejí v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o lipovou alej v Malé Skále, alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, o zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a Valteřickou alej v Horní Branné,“ dodává krajská radní Radka Loučková Kotasová.