Jak vysvětlila krajská předsedkyně školských odborů Alena Losová, deficit finančních prostředků na pomůcky, učebnice, vybavení škol a na další vzdělávání učitelů dosahuje půl miliardy. “U nás v Libereckém kraji jde o snížení o 24% na tyto výdaje. Hrozí, že ve druhém pololetí nebudou mít ředitelé prostředky na nákup učebnic, pomůcek a podobně. V tom případě budou muset požádat zřizovatele, anebo rodiče,“ uvedla Alena Losová.
Zeptali jsme se zřizovatele českolipských základních škol, Městského úřadu v České Lípě, jestli má v rozpočtu nějakou rezervu, ze které by tento deficit byl schopen pokrýt, pokud o to školy požádají.
„Město Česká Lípa jako zřizovatel základního školství zajišťuje jejich provoz. Jedná se například o finanční krytí energií, služeb, oprav, vybavení tříd, případně investic. Další náklady, jako náklady mzdové nebo přímé náklady na vzdělávání, jdou z rozpočtu MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje,“ odpověděla tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
„Prozatím se v této záležitosti školy na město neobrátily. Samozřejmě by se město tímto zaobíralo,“ dodala.