Na samostatný život se připravují mladí lidé ze sedmi dětských domovů Libereckého kraje v rámci dlouhodobého projektu Jak na život?. Čekají je vzdělávací a motivační kurzy, psychologické poradenství a další aktivity, které jim mají pomoci s integrací do společnosti či uplatněním na trhu práce po opuštění dětského domova.

O cílech projektu jsme si povídali s Vlastimilem Faltýnkem, ředitelem Dětského domova v Jablonném v Podještědí.

Co všechno se mladí lidé v kurzech učí?
Nabízíme jim pomoc pedagogů, lektorů a psychologů v oblasti psychologie, sociálních dovedností, finanční gramotnosti i právního povědomí nebo rodinné i sexuální výchovy. Nedílnou součástí je rozvoj počítačových dovedností a komunikace v cizím jazyce. Tím vším chceme zmírňovat sociální znevýhodnění mládeže z dětských domovů.

V čem ono znevýhodnění především spočívá?
Začleňování mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech do běžného života není pro ně samotné jednoduchý proces. Nemají fungující rodiny či rodiče, kteří by jim to pomohli usnadnit, v případě neúspěchů jim pomohli s bydlením, radou a hledáním práce, a proto jim musí být věnována speciální péče již před opuštěním ústavní výchovy.

Prakticky všichni si nesou do života následky psychického strádání. Formou výcviku s psychology lze toto znevýhodnění kompenzovat. Nepřipravenost mladých lidí na vstup do běžného života vede často k jejich selhání. Prostřednictvím vhodně zvolených aktivit se projekt bude snaží nepřipravenosti mladých lidí na vstup do běžného života předcházet a tím selhání eliminovat. Mají nízké právní povědomí a i jejich finanční gramotnost není na velké úrovni.

Mladým lidem z dětských domovů také většinou chybí přirozená motivace a vytrvalost při dosahování některých cílů. Výcvik s psychology je má motivovat, zvýšit sebevědomí a pomoci v oblasti sebepoznání a odhadnutí vlastních možností a řešení krizí.

Součástí aktivit je také neformální výuka anglického jazyka. V čem se liší od té školní?
Výuka probíhá na principech zážitkovo-terapeutické metodologie Lingua Ludus, která využívá principu shodného se způsobem, jak se učíme mateřský jazyk, tedy pokus – omyl. Je založena na okamžitém použití naučených obratů a gramatických jevů pro situace, ve kterých se posluchač nachází. Protože nejlépe si pamatujeme to, co potřebujeme a co můžeme bezprostředně použít ve vlastních životních situacích. Tématicky se bude výuka vztahovat k hledání práce a k pohybu na trhu práce.

Jedním z hlavních cílů projektu je rozvoj sociálních dovedností. Co přesně si pod tím představit?
Každou skupinu navštíví odborníci z různých oblasti, kteří s dětmi budou záživnou, interaktivní formou probírat rizika, která na ně můžou čekat v samostatném životě jako jsou například rychlé půjčky, ztráta občanského průkazu, zadlužení, ztráta zaměstnání z hlediska obživy, způsob hledání nového zaměstnání a podobně.

Obdobně pak i oblast rodinného života, s důrazem na doposud odlišné zkušenosti mladých lidí z ústavní péče, vztahy, těhotenství a rodičovství. Součástí budou i témata, která mohou mladým lidem brání vést v dospělosti samostatný plnohodnotný život, jako jsou například různé závislosti a jejich sociální důsledky.

Účastníky čeká i psychosociální výcvik. Jakým tématům se bude věnovat?
Psychologové se s vybranými účastníky budou věnovat tématům sebepoznání, komunikačním dovednostem, řešení konfliktů, životní role, rozhodování a akční plánování, životní krize a adaptace na životní změny, hledání uplatnění na trhu práce, postavení člověka v ekologickém systému. Hodláme využít zkušeností mladých absolventů předchozího ročníku projektu. Výcvik tvoří devět víkendů, během kterých budou psychologové se svým poradenstvím mladým lidem k dispozici.

Které dětské domovy se do projektu zapojily?
Realizátorem je domov v Jablonném v Podještědí a účastníky jsou mladí lidé ze všech sedmi dětských domovů Libereckého kraje, tedy ze zařízení ve Frýdlantu, České Lípě, Dubé - Deštné, Jablonce nad Nisou, Semil, Krompachu a Jablonného.