Na ministerstvu životního prostředí bude Nový Oldřichov usilovat o dotaci na vybudování kanalizace. Nákladné doplnění infrastruktury připravují Oldřichovští již od roku 2003, kdy padlo první rozhodnutí obec odkanalizovat.
„Žádosti by se měly podávat do konce října letošního roku, zatím se však jedná o návrhovou výzvu, takže čekáme, až ministerstvo vše potvrdí,“ říká starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná. Náklady na kanalizaci půjdou do desítek milionů korun. „Koncem srpna budeme připravovat žádost, poté bude znám přesný rozpočet a výše spolufinancování,“ dodává starostka.
Nový Oldřichov je v současné době plně zplynofikován a dokončuje vodovodní síť. Kanalizace je tak pro obec se sedmi sty obyvateli dalším důležitým doplněním infrastruktury, která je nezbytnou součástí ochrany životního prostředí. Lidé tak budou muset v budoucnu počítat se zvýšením nákladů v domácnostech o složku stočného.
„Důkladně jsme zvažovali všechna pro a proti. Proběhla dotazníková akce mezi občany a nespočet diskusí v zastupitelstvu. Likvidaci splašků je nutné vyřešit, časem by nás k tomu stejně donutila přísná ekologická pravidla Evropské unie. Navíc mají lidé zájem zde stavět a první, o co se zajímají, je právě infrastruktura,“ vysvětluje Marcela Novotná důvody, které rozhodly.
S vybudováním kanalizace by se měla zlepšit i kvalita komunikací v obci, které jsou zde na mnoha místech ve špatném stavu, a to především po pracech na plynofikaci. Jejich celková rekonstrukce by však před výstavbou kanalizační sítě byla pro obec velmi ekonomicky nevýhodná. „Proto zatím dochází je k částečným opravám jednotlivých míst,“ uvádí oldřichovská starostka.