Díky technologiím, které obec zavedla, snížila množství komunálního odpadu o 30 kilogramů na občana, vytřídila o 20 tun papíru a plastu více než v minulém roce a výrazně navýšila odměnu od organizace EKO-KOM. Stojí za tím zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost popelnic i druhy odpadů.

Díky tomu samospráva obce ví, co nádoby s odpadem obsahují a může tak optimalizovat obecní odpady. „Nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ řekl starosta Brniště Michal Vinš.

GrafGrafZdroj: Obec Brniště

V obci spustili také systém sběru tříděného odpadu takzvaně od dveří pro plast, papír, kartony a sklo. Chystají spuštění takzvaného PAYT systému, který nastaví poplatky podle skutečně vytříděného odpadu. „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu a bioodpadů bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu,“ dodal Vinš.

Obci pomáhá při přeměně odpadového hospodářství společnost JRK. Má tři hlavní poslání, a to zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu.