„Prověřujeme, zda lze podat návrh na odpis ložiska kamene na Tlustci a případně za jakých podmínek. Podle nás těžba ohrožuje obecné zájmy a nesouhlasí s ní ani řada obcí,“ informoval Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Krajská samospráva podle něj zašle ministerstvu průmyslu a obchodu dopis se žádostí o odpis těchto zásob. Na Tlustci je ložisko kvalitního čediče, od roku 1996 se tam ale kámen netěží. Nový vlastník, Kamenolom Brniště, od roku 2012 usiluje o obnovení těžby.

„Na lednovém zastupitelstvu jsem byl pověřen předložit materiál týkající se prověření, zda může Liberecký kraj podat návrh na odpis ložiska kamene na Tlustci. Zákonné podmínky nám to jako samosprávě samostatně neumožňují, proto oslovíme ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním dopisem,“ uvedl Löffelmann. O odpis zásob by mohl požádat i majitel dolu nebo příslušný orgán státní správy na úseku životního prostředí.

Zda bude ministerstvo ochotné zásoby kamene odepsat, není jisté. Lidé ze stavebnictví a hlavně z okruhu dopravních staveb však tvrdí, že v zemi nebude v budoucnosti dostatek kameniva.

Obava z kamionů

Podle hejtmana Půty panují největší obavy z dopravy. „V návrhu surovinové politiky Libereckého kraje je požadavek, aby 90 procent kamene v případě, že se bude těžit, bylo odvezeno po železnici. Ale i deset procent bude znamenat, že budou jezdit kamiony přes Brniště, Mimoň, Jablonné a ani jedno z těchto měst nemá obchvat. Vůbec se nedivím, že se to lidem nelíbí, zvlášť těm, kteří si těžbu pamatují,“ řekl Půta.

Kraj podle něj rozumí tomu, že stát chce mít pod kontrolou strategické suroviny. „Pokud ministerstvo bude chtít ložisko zachovat, tak my budeme chtít, aby stát zafinancoval obchvat Mimoně a Jablonného v Podještědí,“ slíbil hejtman.

Předseda českolipské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec řekl, že těžař nemůže mít vůli přistoupit na odpis zásob, když by mohly vynést miliardy. „Jde o částky, pro které jsou někteří jedinci hotovi provést i horší věci než ohrozit zdraví, životy a životní komfort několika tisíc lidí, než poničit kus pěkné krajiny, než ohrozit zdejší turistický ruch, než snížit cenu zdejších nemovitostí, než ohrozit zásoby vody,“ mínil Hudec. „Na druhé straně asi nebude tak snadné smést žádost kraje ze stolu.“

Lidé ze Sdružení na záchranu kopce Tlustec jsou zase přesvědčeni, že střety v území jsou tak velké a negativní vlivy prokázané, že jediné uspokojivé řešení je právě v podobě odpisu zásob suroviny. „O toto se naše sdružení stejně jako město v Jablonné v Podještědí snažilo opakovaně. Bohužel zatím vždy neúspěšně,“ uvedl předseda sdružení Tomáš Řízek.

Protesty trvají dvacet let

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Tehdy zde těžila již zaniklá firma Beron. Těžbu později zastavilo ministerstvo životního prostředí. Během let 2003 a 2004 byla těžba čediče krátce obnovena, ale následně zastavena. Podle odpůrců těžby není v regionu další kamenolom potřeba a jeho případný provoz by neúměrně zatěžoval své okolí zvýšenou dopravou, hlukem a prachem.

O obnovu těžby ale už řadu let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. Její šance na obnovení těžby čediče na Tlustci se zvýšily, když získala od krajského úřadu a pak i ministerstva životního prostředí výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Souhlas s obnovením těžby dala i obec Brniště, která nabourala frontu odpůrců těžby a sama se snaží jednat s těžaři o výhodách. Před nedávnem, ale obyvatelé Brniště posbírali potřebný počet podpisů a žádají vypsání referenda k otázce těžby..