Dobývání čediče z kopce Tlustec na Českolipsku těžařům zkomplikovalo nejnovější rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Odvolali se k němu odpůrci těžby, aby zrušilo předchozí kladnou výjimku z ochrany vzácných živočichů a rostlin, kterou akciové společnosti Kamenolom Brniště udělil Krajský úřad Libereckého kraje. A uspěli. Ministerstvo nyní případ vrátilo krajskému úřadu k novému projednání.

Výjimka byla nezbytná k dalším řízením nutným pro obnovení těžby. „Odbor životního prostředí a zemědělství svým rozhodnutím výjimku povolil, protože dospěl k závěru, že jsou zákonné důvody k jejímu udělení,“ sdělil už dříve mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Nekonečné tahanice se nelíbí starostovi obce Brniště Michalu Vinšovi. „Mě jen udivuje, že úředníkům ministerstva nevadí stav, ve kterém se dobývací prostor nachází, že neproběhla sanace a rekultivace kopce po předchozí těžbě, že nechali firmy odejít bez patřičných kroků k odstranění nebezpečných stavů a životu ohrožujících míst,“ komentoval vývoj starosta Vinš.

Kvůli problému rekultivace se tuto středu sejdou v Brništi místní občané s úředníky a zástupci kamenolomu. Ti nadále tvrdí, že garantují těžbu na 25 let a usilují o sanaci i rekultivaci celého území tak, aby se mohlo otevřít široké veřejnosti.

Lidem u kopce už v roce 2015 nabídli některé výhody. „Ze strany naší společnosti všechny předchozí dohody a přísliby platí,“ uvedl v pátek ředitel společnosti Kamenolom Brniště Petr Houska.

Dobývání se brání zejména lidé z okolí. Proti rozhodnutí kraje o výjimce se odvolalo město Jablonné v Podještědí, obec Velký Valtinov, Sdružení na záchranu kopce Tlustec a také českolipská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život. Ministerstvo uznalo, že hodnota celého vrchu Tlustec je velmi vysoká, s nejpřísnější možnou ochranu rostlin a živočichů, a to evropském měřítku. Značná přírodní hodnota je dána i vysokou rozmanitostí a jedinečností těchto biotopů.

„Těžař dosud nedokázal zdůvodnit, jak chce vůbec v Libereckém kraji uplatnit oněch 840 000 tun kameniva, které chce na Tlustci rok co rok těžit. V našem odvolání proti povolení zásahu do ochranného režimu jsme to velmi názorně dokladovali,“ komentoval předseda regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec.

Podle něj ministerstvo mimo jiné upozornilo, že krajský úřad chybně zhodnotil veřejný zájem v lokalitě. A také zúžil celý okruh hodnocení jen na argumenty těžařů. „Zpochybnili jsme i slib těžaře, že bude většinu kameniva vozit po železnici, ostatně pochybnosti o způsobu dopravy vyjádřilo i ministerstvo,“ řekl Hudec.

Lidé ze Sdružení na záchranu kopce Tlustec jsou zase přesvědčeni, že negativní vlivy jsou tak velké, že jediné uspokojivé řešení je v podobě odpisu zásob suroviny. „O toto se naše sdružení, stejně jako město v Jablonné v Podještědí snažilo opakovaně. Zatím vždy neúspěšně,“ uvedl předseda sdružení Tomáš Řízek.

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Tehdy zde těžila už zaniklá firma Beron. Těžbu později zastavilo ministerstvo životního prostředí. Během let 2003 a 2004 byla těžba čediče krátce obnovena, ale následně zastavena. Podle odpůrců těžby není v regionu další kamenolom potřeba a jeho případný provoz by neúměrně zatěžoval své okolí zvýšenou dopravou, hlukem a prachem.