Školní rok začal před pár dny pro několik desítek odsouzených ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Ti letos zasedli do školních lavic už druhým rokem a o dva obory, které jim místní učiliště nabízí, je mezi vězni velký zájem.

„Snažíme se pomoci odsouzeným získat vyšší odbornost a tím jim usnadnit návrat do běžného života," sdělila Martina Krutinová, mluvčí věznice. Odsouzeným může studium ve výkonu trestu pomoci i v následném uplatnění na trhu práce po odchodu z věznice. Většina těch, kteří se ke studiu hlásí, má totiž pouze základní vzdělání. „Pouze sporadicky se vyskytne učeň, který již absolvoval jiné učiliště a chce si dále rozšířit svou kvalifikaci," upřesnila Martina Krutinová.

Perou a žehlí

Odsouzení se v jednom z oborů učí uklízet, přichystat jednoduché pokrmy a nápoje a dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, šít a opravovat prádlo či bytové doplňky nebo prát a žehlit. Ve druhém oboru, který odborné učiliště v prostorách věznice nabízí, se vězni učí malířským a natěračským pracím.

„Jsme klasické učiliště, takže studenti mají týden školu a týden praxe a učí se i všeobecné předměty jako český jazyk nebo matematiku," sdělila Marcela Doušová, zástupkyně ředitele Středního odborného učiliště Mavo Education, které ve strážské věznici zahájilo provoz v loňském roce, kdy otevřelo dva ročníky pro 68 zájemců. Místa se okamžitě zaplnila, a proto se letos škola rozhodla přijmout další sedmdesátku odsouzených.

Nikdo nepropadl

Všichni učni první rok školy absolvovali úspěšně. V současné době mají tedy ve Stráži dva první ročníky a dva druhé. A ve všech je plno. „Pokud to bude možné, věznice v příštím roce otevře ve stávajících oborech další ročníky," řekla Martina Krutinová. Pokud odsouzení zvládnou závěrečné zkoušky, dostanou výuční list, ze kterého nikdo nepozná, že jej dotyčný získal ve výkonu trestu.

Služba hlídá i učí

Zástupkyně ředitele učiliště si pochvaluje nadstandardní spolupráci s věznicí. „Pomáhá nám i vězeňská služba. Někteří její zaměstnanci u nás učí a Ladislav Blahník, zástupce ředitele věznice, se stal členem školské rady. V té nám pomáhá najít společné východisko v případě, že je přednesena třeba stížnost," doplnila Marcela Doušová z SOU.

Ke studiu ve Stráži pod Ralskem jsou přijímáni také zájemci z jiných věznic po celé České republice. Vězni za vzděláním nedojíždějí, ale jsou sem po přijetí ke studiu nastálo převedeni.