„Vytýkal jsem mu soustavné porušování pracovní kázně a nekvalitní plnění výkonu funkce tajemníka,“ zdůvodnil starosta Jindřich Mareš.
„V případě tajemníka Antonína Metála došlo podle zákona 312/2002 Sb., článku 12 a odstavce 1b k porušení zákonných povinností,“ uvedl místostarosta Stanislav Valdman.

O odvolání tajemníka usilují v Novém Boru již dva roky. Několikrát požádali krajský úřad o souhlas, několikrát byla jejich žádost zamítnuta. Nyní se kraj prostřednictvím ředitele úřadu vyjádřil kladně.

„Ředitel krajského úřadu vyslovil na opakovanou žádost starosty Nového Boru Jindřicha Mareše zákonem vyžadovaný předchozí souhlas s odvoláním Antonína Metála z funkce tajemníka Městského úřadu v Novém Boru, neboť z předložených materiálů tentokrát již vyplynulo naplnění příslušných zákonných důvodů,“ sdělil tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

Konkrétním důvodem pro odvolání z funkce tajemníka je prohraný soudní spor s bývalou zaměstnankyní městského úřadu Miroslavou Pěnčíkovou, respektive vyplacení 88 tisíc korun jako náhrada mzdy a odstupného.

Prohraný soudní spor

Tajemník Antonín Metál ukončil pracovní poměr v dubnu roku 2007 tehdejší asistentce starostky Miroslavě Pěnčíkové. Ta byla zaměstnaná na dobu určitou jako zástup po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené své předchůdkyně.
V době, kdy si předchozí asistentka vybírala řádnou dovolenou (mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou), rozvázal tajemník pracovní poměr s Miroslavou Pěnčíkovou. Podle Jindřicha Mareše šlo o mstu za to, že byli s Miroslavou Penčíkovou přátelé. Propuštěná asistentka se rozhodla, že bude vše řešit soudní cestou. Soud vyhrála.

„Tajemník s bývalou zaměstnankyní uzavřel dohodu a peníze vyplatil bez souhlasu rady či zastupitelstva města,“ upřesnil Jindřich Mareš. Dodal, že podle jeho názoru jde o zneužití pravomoci veřejného činitele, a proto podal také trestní oznámení.

O vyjádření jsme požádali Antonína Metála. Ten sdělil, že o svém odvolání neví a je nyní v lázních. „Až budu vědět, vyjádřím se,“ řekl.
Antonín Metál tedy ve funkci končí. Jeho nástupce vyjde z výběrového řízení. „Co nejdřív jej vyhlásíme,“ ubezpečil starosta Jindřich Mareš.

Odvolání z funkce (zákon č. 312/2000 Sb.)
(1) Vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu lze z funkce odvolat, jen
a) pozbyl-li některý z předpokladů podle § 4,
b) porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců, nebo
c) neukončil-li vzdělávání vedoucích úředníků ve lhůtě podle § 27 odst. 1.
(2) Odvolání z funkce je písemné, doručuje se vedoucímu úředníkovi nebo vedoucímu úřadu a musí obsahovat důvody podle odstavce 1, jinak je neplatné.