Jako jednu z prvních věcí by měl v novém působišti zlepšit mezilidské vztahy a zapracovat na motivaci lékařů a sester. Jeho předchůdce byl totiž právě kvůli napětí mezi zaměstnanci 1. března odvolán. Hrozilo dokonce, že část nemocničního personálu odejde.

Podobná situace ale panovala také v českolipské nemocnici, z jejíhož vedení odvolal Kratochvíla Liberecký kraj na konci letošního ledna. Zdravotnické zařízení v Lípě vedl Kratochvíl více než tři roky. Vedení Libereckého kraje mu vyčítalo špatnou komunikaci s libereckou nemocnicí. Příliš dobrá nebyla ani personální situace. Kvůli narušeným mezilidským vztahům navíc nemocnici opustila řada kvalifikovaných zaměstnanců.

Trutnovská nemocnice vidí v Kratochvílovi jednoznačně dobrou volbu. „Reference z předchozího působiště inženýra Kratochvíla nasvědčují, že je zkušeným manažerem a ekonomem, schopným komunikátorem a nepodceňuje práci s lidmi. Vytvoření ovzduší důvěry, otevřenosti, vzájemné vstřícnosti a respektu mezi vedením nemocnice a zaměstnanci, i mezi zaměstnanci navzájem, bude nyní jedním z nejdůležitějších úkolů nového ředitele," řekl Miroslav Procházka, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který nemocnice patří.

Kratochvíla doporučila výběrová komise jako nejvhodnějšího z pěti kandidátů. „Po ústních pohovorech s přihlášenými uchazeči získal největší podporu členů výběrové komise," potvrdil Aleš Cabicar, předseda výběrové komise a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.

Jaroslav Kratochvíl absolvoval studia na ČVUT v Praze (obor ekonomika a řízení výroby na Fakultě strojní), je také absolventem školicího programu v oblasti koučingu a lidských zdrojů na Erickson College International. Má bohaté profesní zkušenosti, v posledních letech působil v managementu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - v letech 2008 až 2010 v pozici finančního ředitele, od roku 2013 do ledna 2017 v pozici generálního ředitele.

Trutnovská nemocnice má 670 zaměstnanců a 300 akutních lůžek. Brzy dojde k zásadní investici - modernizaci a přístavbě konsolidovaných laboratoří pro oddělení mikrobiologie, biochemie a hematologie. Odhadované náklady činí přes čtvrt miliardy korun.