Právě žizníkovská pískovna je totiž domovem vzácné ropuchy krátkonohé. Zvířata se tu běžně pohybují mezi odstavenými bagry a buldozery. Ke zdárnému vývoji pulců jim přitom stačí kaluže v kolejích po těžařské technice.

Jenže zdejší pískovna se postupně dotěžuje a po ukončení prací by tak paradoxně zmizely i podmínky pro další život chráněného obojživelníka. „Bagry teď nedaleko zanikající pískovny vytvoří písečné přesypy a mělké tůně těsněné jílem. V území o rozloze tři a půl hektaru tak vzniknou nová vhodná místa pro udržení populace této žáby,“ informoval Jan Mikulička z tiskového odboru kraje.

V následujících letech kraj plánuje plochy udržovat tím, že na nich bude cíleně výmoly vytvářet těžební technikou nebo offroadovými vozidly. „Tím se budou průběžně obnovovat mělké tůně, které ropuchy krátkonohé k množení nutně potřebují,“ vysvětlil.

Projekt bude hrazen z Operačního programu Tvorba biotopů. „Celkové náklady jsou 1,4 milionu korun, přičemž z operačního programu očekáváme dotaci ve výši 1,2 milionu,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.