Město si lze od nynějška také příjemně projít a prohlédnout i za nepříznivého počasí, a to virtuálně.

Na třech lokalitách v Novém Boru byly nedávno instalovány rozhledové informační tabule, které popisují přírodní dominanty okolní krajiny.

„K umístění informačních tabulí jsme vybrali oblíbené cíle výletů a procházek, které poskytují rozhled do okolní krajiny. Turisté je tak naleznou na vyhlídce Jelení skok, na Hřebence a také ve Vančurově ulici pod Borským vrchem,“ upřesnila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí Turistického informačního centra. Zároveň dodala, že na všech tabulích je znázorněno viděné panorama s názvy a popiskami jednotlivých vrchů.

Město lze projít virtuálně

Ti, kteří před pěšími túrami dávají přednost cestování pomocí počítače, také nepřijdou zkrátka. Nově si nyní mohou projít město virtuálně, a to prostřednictvím oficiálních webových stránek Nového Boru. V sekci O městě totiž naleznou Virtuální prohlídku.

„Virtuální prohlídka je novinka, která má posloužit všem, kdo se chtějí něco dozvědět o Novém Boru. Turisté i ostatní potenciální návštěvníci si mohou město prohlédnout na počítači a naplánovat si tímto způsobem výlet. Nabízí se tu panoramatický pohled na náměstí Míru, Smetanovy sady, areál koupaliště, Městské divadlo nebo Lesní hřbitov. Nahlédnout lze také do interiéru Navrátilova sálu či do Turistického informačního centra. U vybraných objektů jsou umístěny i infopanely, které přibližují jejich historii,“ popsala Petra Svobodová Nemleinová.

Podle ní pak příprava a realizace virtuální prohlídky zabrala několik měsíců.

„Na vzhledu, textech a obsahu jsme v našem infocentru pracovali čtvrt roku. Technickou realizaci pak zajišťovala specializovaná firma. Projekt virtuální prohlídky stál dvanáct tisíc korun a byl hrazen z rozpočtu Turistického informační centra,“ okomentovala Petra Svobodová Nemleinová s tím, že v budoucnu bude virtuální pohled na město rozšiřován a doplňován o další budovy a lokality.

Na virtuální procházku po Novém Boru mohou zájemci vyrazit na: http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/omeste/virtual/index.html.

Jana Maněnová