V Žandově příští rok zahájí rekonstrukci objektu Koruna na náměstí. Po jejím dokončení za dva roky budou mít občané k dispozici sál, který jim po léta chyběl. „Budeme v něm moci pořádat společenské, kulturní a další akce pro naše občany,“ shrnul starosta Zbyněk Polák. „Aby dům žil po celý rok, chceme do Koruny přesídlit také městský úřad, knihovnu nebo klub seniorů. Bude zde i infocentrum.“ Rozpočet na celkovou rekonstrukci je 39 milionů korun, přičemž téměř 34 milionů činí dotace Evropské unie.

Další akcí, kterou v Žandově připravují, je dokončení kanalizace. „Na čističku odpadních vod je napojeno už téměř devadesát procent občanů.V příštím roce dokončíme projektovou dokumentaci za cirka tři sta tisíc korun, na odkanalizování zbylých částí Žandova. O prostředky na stavbu kanalizace bychom chtěli požádat v některém ze státních dotačních programů. V roce 2009 bychom chtěli také předložit veřejnosti několik variant architektonického dořešení náměstí,“ pokračuje starosta. Připravit se chtějí i na rekonstrukci místního kostela, který Žandovští získali od litoměřické diecéze.

Starosta Nového Boru Jindřich Mareš přiblížil stručně akce, které chtějí zafinancovat v roce 2009: „Dáme peníze na opravy komunikací a chodníků, na výstavbu lávky v místě, kde lidé přecházejí přes nebezpečnou silnici a v neposlední řadě počítáme s výstavbou čtyř dětských hřišť na novoborských sídlištích.“

Za nejvýznamnější akci v Mimoni označil starosta František Kaiser revitalizaci sídliště Pod Ralskem. „Budeme upravovat komunikace, vybudujeme zde hřiště pro děti a sídliště doplníme zelení, vše tak, aby toto sídliště vypadalo lépe a lidé v něm byli spokojení,“ řekl František Kaiser.
Kromě toho připravují v Mimoni kroky, které se váží ke zvýšení plynulosti dopravy: „Jde o vybudování tří kruhových objezdů U Jelena, u kina a u Dřevěnky, připravíme projekty. Chceme také vylepšit Pražskou ulici až k mostu a Nádražní s tím, že tu plánujeme vybudovat vlakový a autobusový terminál,“ dodal starosta Mimoně.

V České Lípě se chtějí věnovat hřištím a dopravě. „V návrhu rozpočtu figurují položky, které zajišťují funkční služby pro naše obyvatele jako je například zkvalitňování městské autobusové dopravy, úklid komunikací, zajištění péče o zeleň nebo třídění odpadu,“ říká starostka Hana Moudrá.
„Z pohledu investic bychom se chtěli například soustředit na zklidnění dopravy v našem městě nebo pokračovat v modernizaci a zpřístupnění českolipských sportovišť.“