Díky příznivým klimatickým podmínkám se tak v České Lípě s předstihem rozjely stavební práce na jižní části ulice 5. května, tedy v úseku od křižovatky s Hrubínovou ulicí až po železniční přejezd směr Lovosice.

Těžké stroje začaly pracovat na stavbě dešťové kanalizace, která se napojí na již hotovou stoku v Hrubínově ulici. Pak bude následovat pokládka konstrukčních vrstev vozovky. Ta na závěr dostane zbrusu nový povrch, stejně tomu bude i u chodníků.

„Kompletní rekonstrukce, na které jsme začali pracovat v jižní části ulice 5. května, si ale bohužel vyžádá také výraznější dopravní omezení," uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle. Provoz v této části ulice 5. května tak od pondělí řídí semafory, řidiči tudy projedou pouze kyvadlově.

„Doporučujeme proto využít objízdných tras, například po silnici I/9 nebo ulicemi Válečných zajatců Kožnarova, případně Škrétova U Kola Na Kopečku. Předpokládáme, že dopravní omezení v jižní části ulice 5. května budou trvat až do poloviny letošního roku," dodává místostarosta.

S opravami se v ulici 5. května začalo v září loňského roku. A to v její severní části (tedy v úseku od křižovatky s Hrubínovou ulicí směrem do centra města), kde je nyní vyměněné plynové potrubí i vodovod, jsou opravené chodníky a auta jezdí po novém povrchu. Aby byla oprava této části ulice kompletní, musí město ještě letos dokončit opravu vozovky v úseku od železniční vlečky u autobusového nádraží po křižovatku s Lipovou ulicí. Navíc, další zásahy čekají i již opravený úsek severní části ulice 5. května.

U několika kanalizačních šachet se totiž kvůli nekvalitní pokládce zvlnil asfalt. Radnice proto v současnosti jedná s firmou, která měla opravu na starosti, o tom, jak nejlépe zvlněná místa opravit. Za tyto dodatečné opravy navíc město nezaplatí ani korunu, společnost vady odstraní na vlastní náklady.

Nyní město na opravenou severní část navazuje rekonstrukcí jižní části ulice 5. května. Kromě toho se v letošním roce chce město pustit ještě do vyřešení dopravní situace v Hrnčířské ulici, která na ulici 5. května plynule navazuje. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace, součástí řešení by mělo být vybudování dešťové kanalizace v Barvířské ulici, odstranění nebezpečného výjezdu z Barvířské do Hrnčířské ulice nebo výstavba zcela nové komunikace tam, kde je nyní pouze louka (prostor mezi Barvířskou a Wedrichovou ulicí u budovy spořitelny).

„Jakmile všechny stavební práce dokončíme, budeme mít kompletně opravenou jednu z největších dopravních tepen ve městě. Zároveň by mělo díky stavebním pracím dojít ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Snížit by se měl také hluk a prašnost prostředí. Na silnici se nebude držet voda, díky bezbariérovým úpravám chodníků se bude po ulici bezpečněji chodit také nevidomým a handicapovaných lidem," připomněl cíle rozsáhlé stavební akce Jiří Kočandrle.

O opravu severní části se za asi 11,5 milionu korun postarala firma Chládek & Tintěra, které zakázku českolipští zastupitelé přidělili na zasedání v červnu 2013. Rekonstrukci jižní části ulice má na starosti firma INSKY spol. s r.o. za cenu 11,8 milionu korun. Projekt dopravního řešení v Hrnčířské ulici zpracuje společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. z Hradce Králové za zhruba 440 tisíc korun.