V rámci druhé etapy péče o významné aleje začala v lednu rekultivace stromořadí mezi Albrechticemi u Frýdlantu a Vítkovem a jírovcové stromořadí z Kamenického Šenova na Slunečnou na Českolipsku. „Kácení, ošetřování stromů i dosadby nových stromků budou v obou alejích probíhat průběžně až do konce letošního října, a to v závislosti na klimatických podmínkách a vegetačních obdobích,“ popsal Filip Trdla z tiskového oddělení Libereckého kraje.

Změny dozná také lipová alej u vlakového nádraží v Malé Skále, i když o trochu později než bylo v plánu. „Tento projekt byl v rámci Operační program životního prostředí schválen později, proto je zde teprve připravována soutěž na zhotovitele prací,“ vysvětlila krajská radní pro rozvoj Radka Loučková Kotasová.

Ještě letos projdou obnovou další tři místa v kraji, alej Karolíny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu, zámecká lipovou alej ve Stvolínkách a lipová alej ve Valteřicích u Horní Branné.

NÁKLADY PŮJDOU DOLŮ

Podle podmínek operačního programu musí být práce na těchto místech hotové do konce letošního roku. „U šesti výše uvedených alejí zahrnutých do 2. a 3. etapy jsou předpokládány celkové výdaje ve výši 7,8 milionů korun, přičemž kraj očekává, že toto číslo se v rámci soutěže na dodavatele prací sníží,“ dodala Radka Loučková Kotasová.

V loňském roce Liberecký kraj za rekultivace významných alejí zaplatil 1 714 177 korun, velkou část pokryla dotace z OPŽP. „Byly pokáceny nebezpečné či neperspektivní stromy, stávající stromy byly odborně ošetřeny a na vhodných místech byly aleje dosazeny mladými stromky. Výsledkem jsou zachované esteticky, přírodně i krajinářsky cenné aleje, kterými můžete zároveň projít bez obav o svoji bezpečnost,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí.