19:24: Pátým radním se stal podle očekávání Karej Tejnora. Další místa v radě města obsadí Anna Kobosilová (TOP 09) a Martin Prokeš (SLK). Ve volbách vítězná ČSSD tak nebude mít v užším vedení města žádného zástupce Na návrh Romany Žatecké (ČSSD) se sníží odměny zastupitelům o deset procent.

18:25: V radě města bude zasedat Eva Stehlíková (ODS). Nyní se volí pátý radní. Jediného kandidáta navrhla Občanská demokratická strana, a to Karla Tejnoru.

18:05: Volí se čtvrtý radní. Zastupitelé budou vybírat ze tří kandidátek. ČSSD navrhla Romanu Žateckou, ODS poslala do tajné volby Evu Stehlíkovou, TOP 09 navrhla Annu Kobosilovou.

18:00: Druhým místostarostou bude stejně jako v uplynulých čtyřech letech Tomáš Vlček. V tajné volbě získal od svých kolegů zastupitelů 14 hlasů. Zasedání pokračuje volbou radních.

17:47: Jediným kandidátem na druhého místostarostu je Tomáš Vlček (SLK). Ostatní strany nikoho na tento post nenavrhly. Opět se volí…

17:43: Prvním místostarostou se stal Jiří Kočandrle (TOP 09). Hlas mu dalo čtrnáct zastupitelů.

17:30: Volí se první místostarosta. Své kandidáty navrhly jen dvě strany. Za TOP 09 jde do volby Jiří Kočandrle, za Věci Veřejné Antonín Lačný.

17:09: V tajné volbě zvítězila Hana Moudrá poměrem 14:11. Po svém zvolení poděkovala zastupitelům. Druhá kandidátka na starostku Romana Žatecká požádala o přerušení zasedání. Po patnáctiminutové přestávce bude pokračovat volbou prvního místostarosty.

17:05: Starostkou České Lípy se stala Hana Moudrá, která tak obhájila svůj post.

16:58: Volba tedy proběhne tajně. Předsedkyně volební komise vyzvala zástupce jednotlivých politických subjektů, aby navrhli svého kandidáta na starostu. ČSSD navrhla Romanu Žateckou, OSD navrhla Hanu Moudrou. Ostatní subjekty kandidáta nemají. Eva Stehlíková dala zastupitelům instruktáž jak volit. Zastupitelé se postupně odebírají do volební místnosti, kde proti podpisu dostávají volební lístek a zaškrtávají svého favorita na starostu.

16:50: Předsedou volební komise je Eva Stehlíková, která převzala vedení zasedání. Petr Skokan vznesl technickou námitku: „Při hlasování o způsobu volby, nehlasovali dva zastupitelé, přestože u stolu seděli všichni. Proto navrhuji opakovat hlasování o aklamaci (veřejné volbě).“ Návrh ani napodruhé neprošel (pro - 11, proti - 8, zdrželi se - 6).

16:42: Volební komise je oproti běžným zasedáním pětičlenná. Tvoří ji Eva Stehlíková (ODS), Jana Rychtaříková (ČSSD), Jiřina Mimrová (VV), Jana Zejdová (KSČM) a Anna Kobosilová (TOP 09). Zastupitelé odsouhlasili počet místostarostů na příští čtyři roky, a to opět dva, a také počet radních, kterých bude sedm. Hana Moudrá: „Tímto moje funkce končí a řízení zasedání přebírá předseda volební komise.“

16:29: Od počátku zasedání mírně zlobí hlasovací technika, přestože se celé odpoledne zkoušela. Hana Moudrá vyhlásila pětiminutovou přestávku. Ještě před ní vznesl Petr Skokan návrh, aby volba starosty a místostarostů proběhla veřejně. Návrh neprošel.

16:11: O chvilku napětí se potaral Petr Skokan (VV), který dorazil o pět minut později. Stávající starostka Hana Moudrá přivítala zvolené zastupitelé. Jeden po druhém skládají slib.