Na vině je chybějící koleno zahraniční výroby, které plynaři potřebují k dokončení práce na potrubí v Revoluční ulici.

„Společnost RWE už kvůli tomu opětovně posunula termín na druhou polovinu července. Tím se ale zhruba o tři týdny zpozdí navazující práce a následné zprůjezdnění křižovatky Egermannovy a Revoluční ulice," vysvětluje vedoucí odboru rozvoje novoborské radnice Miroslav Jeništa.

Stavební a rekonstrukční práce na jeden a půl kilometru dlouhé Egermannově ulici ovlivňují život ve městě již rok. V souvislosti s tím se množí stížnosti obyvatel.

„Vnímám je a naprosto je chápu. Bohužel jsou ale věci, které přes veškerou snahu, jednání a hlídání probíhajících prací, neovlivníme a záleží jen na zodpovědnosti firem. Rekonstrukce je technicky velmi náročná na koordinaci a už s ohledem na to považuji za nepřijatelné, aby chybějící díl brzdil další práce a oddaloval dokončení. Proto přístup a postup RWE, které opakovaně neúměrně prodlužuje celou stavbu, považuji za nekorektní a budeme jej řešit tak, jak nám umožňuje smlouva," zdůrazňuje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Rekonstrukce Egermannovy ulice, která zahrnuje výměnu desítky let staré kanalizace, vodovodu, plynovodu, obnovu chodníků a nový povrch silnice, probíhá ve čtyřech etapách. Aktuálně dělníci pracují na předposledním úseku u autobusového nádraží, poté se přesunou mezi vjezd do bývalého areálu ČSAD a Penny market. Práce by měly definitivně skončit letos koncem srpna, nejdéle v polovině září. Takový je alespoň domluvený termín se společností SaM silnice a mosty, která pro město provádí rekonstrukci komunikace.

„Splnění termínu je však odvislé od dokončení prací na rekonstrukci plynovodu a kanalizační sítě, včetně vodovodního řadu, jejichž investory jsou RWE a SVS Teplice," upozorňuje na závěr Miroslav Jeništa.