Pravomocné stavební povolení k tomu nyní získala státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ta je investorem stavby za více než půl miliardy korun (bez DPH), o postupu záměru informovala na svém webu. Dílo je nutné vybudovat údajně kvůli perspektivě dalšího vysokého navýšení intenzity provozu.

Podle představ ŘSD, Správy Liberec, která má stavební akci na starosti, by měly stavební práce začít již na jaře příštího roku. „Pokud vše půjde, jak má, zahájili bychom stavební práce, které budou probíhat za částečného omezení provozu, na jaře 2022,“ potvrdil pro zpravodajský web Zdopravy.cz ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth. 

Dopravu na silnici I/9, I/13 by naplánovaná stavební činnost měla omezovat po dobu dvou let, předpokládané dokončení všech vyprojektovaných úprav je v roce 2024.  

Rekonstrukce silnice I/9, I/13.Rekonstrukce silnice I/9, I/13.Zdroj: Deník

Jak pro Deník potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, u této stavby se v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele, aby na jaře 2022 mohla začít. „V zimě, v období vegetačního klidu, dojde k přípravě území kácením stromů, mýcením náletů a křovin,“ řekla Ledvinová. A upozornila, že součástí stavby je i okružní křižovatka u obce Svor, kde v souvislosti s další chystanou a související stavbou na I/9, obchvatu Svoru, aktuálně probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

„Mimo jiné zde stále probíhají výkupy pozemků. Pokud vše půjde dobře, zahájíme stavbu v roce 2023,“ poznamenala mluvčí. Podle ŘSD je rozšíření důležité kvůli snížení vlivů na životní prostředí na obou stranách silnice, která sousedí s hranicí CHKO Lužické hory. Realizace zajistí bezpečnou a plynulou dopravu na tomto zatíženém úseku. 

Necelé tři kilometry dlouhý úsek bude zahrnovat 44 stavebních objektů. Stavba, která se dotkne katastrů Arnultovic u Nového Boru, obcí Radvanec a Svor, je v celé délce vedena ve stopě stávající silnice, jež bude šířkově upravena. Před Svorem je připravována stavba lávky o délce 50 metrů na cyklotrase sv. Zdislavy, vedoucí ve stopě zrušené železniční trati Svor – Jablonné v Podještědí. Stavba končí za křižovatkou se silnicí I/9. Stávající styková křižovatka bude přestavěna na okružní křižovatku o čtyřech vjezdech a s vnějším průměrem 80 metrů. K původním třem vjezdům přibude nová větev napojující přeložku silnice I/9 a místní komunikace ke hřbitovu. Stávající silnice I/9 bude přeřazena do sítě silnic nižší třídy a bude sloužit pro obsluhu území u Svoru. 

Novoborský starosta Jaromír Dvořák se strachuje, aby se po tak dlouhou dobu nevydávala většina motoristů přes město. „Omezení dopravy a komplikací s tím spojených se na městě obáváme. V té souvislosti doufám, že ŘSD koordinuje stavbu s Libereckým krajem, který nyní předělává za úplné uzavírky přípojku na I/9,“ prohlásil starosta Dvořák. 

Řidička Andrea Peková informaci po zkušenostech z letoška nepřivítala: „To bude zase veselý jako tenhle rok, kdy se se semafory roztrhl pytel. A příští rok asi na novo, jak tak koukám.“ 

Kritický k záměru je také Vojtěch Starosta z Nového Boru, který problematiku dopravních staveb dlouhodobě sleduje. „Stavět další nesmyslné kilometry asfaltu tam, kde nejsou potřeba, je bohužel pro tento region příznačné. Řešení úseku, kde není a asi nikdy nebude problém s plynulostí ani s hustotou provozu dvojnásobným rozšířením, se zdá jako ukázkové vyhazování peněz směrem k betonové lobby,“ řekl Deníku. Podle něj si stát mohl toto dílo odpustit a modernizovat silnici pokorněji k financím občanů i přírodě: „Třeba zvýšit bezpečnost výstavbou pouze oněch dvou biokoridorů spolu s oplocením silnice,“ upřesnil. Podle Vojtěcha Starosty by bylo vhodnější vysoké částky na „zkapacitnění“ spíše věnovat údržbě silnic současných a na projekty čerstvé – řešící současné potřeby a problémy. „Znovu vidíme rozšiřování zbytečné silnice, kde dle predikcí nikdy nebudou naplněny kapacity, jen proto, že projekt je v zásobě a bez vazby na současné potřeby a priority celé nastupující generace,“ komentoval novoborský občan. 

Schválení záměru této stavby na jaře 2017 předcházelo v roce 2013 zpracování technické studie. Podle ŘSD bylo v listopadu 2014 zveřejněno oznámení EIA. Ze závěrů tzv. zjišťovacího řízení prý vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.