„Rekonstrukce Mírové ulice bude společná akce s Libereckým krajem a vodárenskou společností. Koupaliště bychom měli v novém roce soutěžit a začít i stavět. Také jsme získali dotaci na jazykovou a polytechnickou učebnu na ZŠ Mírová a dotaci na rozběhnutí systému v odpadu DOOR to DOOR od 1.1. 2024,“ konstatoval starosta města Petr Král.

Jak upřesnil, celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši: 399 680 000 korun. Celkové výdaje pak ve výši: 342 779 000 korun, z toho tvoří běžné výdaje 222 075 000 korun, kapitálové výdaje vychází v rozpočtu na 120 704 000 korun.