Stavba bude probíhat za provozu vodojemu. Rekonstrukci si vyžádal dožilý stav technologie i stavebních prvků. Vodojem vykazuje vady betonu, krytí výztuže, její koroze, nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti. Původní potrubí a armatury jsou zkorodované a těžce obsluhovatelné. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.