Nebezpečí nehrozí, k omezení dodávek plynu v České Lípě nedojde. Dopravní omezení kvůli úniku plynu pod frekventovanou křižovatkou v centru města ale zůstane minimálně do příštího týdne.

„Před dvěma týdny jsme přijali informaci o úniku plynu, naši pracovníci místo úniku lokalizovali, zajistili a únik byl hned zastaven. Jednalo se o únik v poměrně husté zástavbě, takže z důvodů maximálního zajištění bezpečnosti bylo nutné důkladné odvětrání podzemních prostor, zejména kanalizace,“ říká Pavel Zajíc, mluvčí společnosti Innogy, která je majitelem zdejší rozvodné sítě zemního plynu.

Podle Zajíce se jedná o nízkotlaké vedení a díky včasnému zásahu byly ztráty plynu minimální.

„Oprava byla naplánována na tento týden, ale z důvodů silných mrazů, kdy se nedá použít svářecí technika, byla oprava odložena a bude provedena příští týden ve dnech 5. a 6. března. Použijeme takový pracovní postup, že nebude vůbec přerušena ani omezena dodávka plynu pro obyvatele České Lípy,“ pokračuje Zajíc s tím, že ve středu 7. března by měla být celá akce ukončena.

Páchne, ale nebouchá

V místě havárie je i po dvou týdnech cítit charakteristický zápach plynu. Podle mluvčího plynařů ale nebezpečí nehrozí. „Plyn silně odorizujeme, jedná se jen o zápach, který se v místě drží delší dobu,“ vysvětluje.

To je dobrá zpráva pro muže, který v pátek dopoledne se zájmem nahlížel do otevřené jámy. I přes zřetelné upozornění na provizorním oplocení přitom v klidu potahoval ze své cigarety.

Výkopy pro dokonalé odvětrání podzemních prostorů bylo podle Innogy nutné provést na více místech. Kromě jednoho pruhu silnice na křižovatce ulic Hrnčířské a Barvířské se tak sbíječky zavrtaly i do dvou míst na náměstí Dr. Edvarda Beneše naproti přes řeku. Shodou okolností se jedná o zhruba stejný prostor, kde na podzim ČEZ měnil podzemní vedení elektřiny.

Je na místě ocenit tvůrce dláždění na ploše mezi obchodními domy. Mezi dosud zachovanými stromy se po náměstí táhne zajímavá spletitá mozaika z vícebarevných kamenných kostek. Nad zde vedenými páteřními inženýrskými sítěmi jsou ale jen ty šedé, jejichž navrácení do stavu před výkopem je jistě mnohem jednodušší.