Oprava nároží domu a úseku podél něj je asi jednou z nejnáročnějších stavebních úprav při probíhající generální rekonstrukci hostince se sálem. A obci, která dům vlastní, výrazně prodražuje celou rekonstrukci, protože se na části stavebních prací spojených s potokem musí podílet.

„Opravy opevnění jsou prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. Zdi jsou prováděny s lícním zdivem z lomového kamene, základový pas a těleso zdi jsou z prostého nebo slabě vyztuženého betonu. V současné době jsou prováděny práce v blízkosti rekonstruovaného objektu obce a zakrytého profilu,“ potvrdil Jan Svejkovský, technický ředitel státního podniku Povodí Ohře.

Podle něj, v zakrytém úseku a podél domu U Slunce bude obnoveno celoplošné opevnění dna dlažbou nasucho se stabilizačními dřevěnými prahy. „Na pravém břehu bude v části podél zakrytého úseku a fary obnovena netmelená vozovka,“ uvedl Svejkovský. Dodavatelem stavebních prací za téměř 9 milionů korun je společnost Lama stavby.