„Při stanovení počtu přísedících je třeba přihlížet k tomu, aby jednotliví přísedící zpravidla nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce. Tuto podmínku zdejší soud splňuje," říká s pověřením předsedy Renata Jelínková z Okresního soudu v České Lípě s tím, že celkově má českolipský soud 59 přísedících.

Na jiných místech České republiky mohou závidět, například v Chomutově má v současné době tamní Okresní soud zhruba 120 přísedících, a stejně je to málo. „Ideální pro bezproblémové fungování zdejšího soudu by však byl stav asi 200 přísedících," konstatovala pracovnice správy soudu Helena Hajná, která má v Chomutově přísedící na starosti.

Tradice

„Moje maminka tady soudila, a když jsem ve dvaceti přišel z vojny, začal jsem chodit. Je to taková rodinná tradice," říká devětapadesátiletý přísedící, který zároveň podotýká, že je to velmi zajímavé a baví ho to.

Muž právě vycházel ze soudní síně, kde skončilo projednávání případu falešné tajné agentky, která na nešťastníkovi vylákala přes šet set tisíc. A tento případ rozhodně zajímavý byl, informovali jsme vás o něm minulý týden.

Je nutné podotknout, že přísedící tuto službu veřejnosti rozhodně nedělají pro peníze.

„Přísedící mají nárok na odměnu, stravné a cestovné. Dostávají za každé jednání u soudu paušální odměnu ve výši 150,- Kč, která podléhá dani i zdravotnímu pojištění. V případě, že i s cestou domů se u soudu zdrží více jak 5 hodin, mají nárok ještě na stravné, v našem případě 70,- Kč," podotýká Renata Jelínková s tím, že dále mají nárok i na cestovné. To se ovšem proplácí pouze ve výši jízdného hromadnými dopravními prostředky, a to i v případě, že jede přísedící vlastním osobním vozem.

Čtyři roky

Přísedící jsou voleni na čtyři roky příslušnými obecními zastupitelstvy, která zároveň navrhují kandidáty. K těm se soud může ještě před samotnou volbou vyjádřit. Pokud mají zájem, jsou po skončení svého mandátu většinou automaticky zvoleni znovu.

Přísedícím se může stát téměř každý svéprávný a bezúhonný občan České republiky, který má trvalé bydliště či pracoviště v místě konkrétního soudu, a dosáhl věku třiceti let. Poslední požadavek nebývá většinou problém, v České Lípě je devadesát procent přísedících ve věku nad padesát let.