Veřejné zakázky jsou podle předpokládané konečné ceny rozdělené do tří kategorií. V první z nich se zvýší pravomoc vedoucích odborů, kteří nyní mohou rozhodovat o přidělení zakázek až do výše 80 tisíc korun bez DPH oproti dosavadní hranici 50 tisíc.

„Nebudou podléhat schválení radních a ani zastupitelů. Vedoucí odborů jsou ale povinni o svých krocích pravidelně informovat vedení města,“ vysvětlil místostarosta Jiří Kočandrle s tím, že v odůvodněných případech může vedoucí odboru po projednání s kompetentním členem vedení města zakázku přesunout do jedné ze dvou vyšších kategorií.

Rovné zacházení

Druhým stupněm při schvalování městských zakázek od 80 tisíc do jednoho milionu korun bez DPH jsou radní. Pro jejich potřeby bude vyhodnocovat nabídky nejméně pětičlenná komise, jíž jmenuje starostka Hana Moudrá. Konečné slovo při výběru bude mít rada města.

A do třetice: dodávky a služby mezi 1 až 2 miliony korun bez DPH a stavební práce v rozmezí 1 – 6 milionů korun bez DPH bude na zastupitelích. Ovšem zadání veřejné zakázky a jmenování tříčlenné komise pro otevírání obálek a pětičlenné hodnotící komise schvalují radní.

„Tím se dodrží zásada rovného zacházení, kterou předepisuje zákon,“ upřesnil Jiří Kočandrle a pokračoval: „Pokud by zadání schvalovali zastupitelé, jejichž jednání jsou veřejná, nebylo by možné zajistit, aby podmínky zadání byly zveřejněné ve stejném okamžiku pro všechny uchazeče.“

Expozice do měsíce

Příkladem zakázky malého rozsahu, jež spadá do kompetence radních, je ta na dodávku a instalaci expozice pro Centrum textilního tisku na hradě Lipý. Odbor rozvoje, majetku a investic pro ni oslovil sedm reklamních agentur. Nabídky podaly dvě – reklama Klapka s.r.o. Česká Lípa a Rudolf Živec – agentura DEUS, Česká Lípa.

Tu ve finále radní 22. prosince na svém posledním loňském jednání na doporučení hodnotící komise vybrali, protože splnila jediné zadané kritérium, a to nejnižší cenu: necelých 432 tisíc korun.

„Jedná se o dodávku vlastní expozice zahrnující potisk informačních tabulí, výstavních panelů, navigační systém, dodávku exponátů interaktivní části expozice a spotřební materiál pro interaktivní expozici,“ vypočítala mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková. Ta doplnila, že předpokládaný termín realizace je od 3. ledna do 5. února letošního roku.