1. Co považujete osobně za největší úspěch uplynulého roku?
2. Co byste přál sobě i lidem v našem kraji v tom letošním?

Martin Půta, hejtman Libereckého kraj

Hejtman libereckého kraje Martin PůtaZdroj: Deník / Kamil Košun1. Během uplynulého roku uskutečnil  Liberecký kraj celou řadu zdařilých akcí. Mezi ty nejúspěšnější patřily opravy desítek kilometrů krajských silnic, odkoupení nemocnice ve Frýdlantu, které zajistilo lékařskou péči pro desetitisíce obyvatel této oblasti a provoz zahájilo také sedm z osmi středoškolských Center odborného vzdělávání. Začal rovněž zdárně fungovat projekt Křištálové údolí (Crystal Valley), který představuje náš kraj jako místo s jedinečnou tradicí výroby skla, šperků a bižuterie. V nových prostorách zahájí provoz podnikatelský inkubátor Lipo.ink, jenž podpoří rozvoj malých českých firem postavených na nových nápadech a chytrých řešeních. Přispějeme tak k tomu, abychom se do budoucna nestali jen krajem montoven.

2. Rok starý střídá rok nový. Jaký asi bude? Rád bych všem popřál, aby byl rokem životní pohody, úspěchů a zdraví. Rokem, v němž se vám vyplní všechna, třeba i ta nejtajnější přání. Přeji vám také hodně trpělivosti a energie a hlavně to, ať vás v roce 2020 neopustí víra, naděje a láska.

Radek Jurnečka, arciděkan Římskokatolické farnosti Liberec

Radek Jurnečka.Zdroj: Deník / Petr Zbranek1. Největší radostí v minulém roce pro mě bylo vykřesání z popela i z možného zapomenutí místa rybníku u tzv. Tajemné vily v Ostašově, kde jsme požehnali smírčí kříž a vzpomněli na osobu otce kardinála Berana. Toto místo v sobě snoubí bolest s nadějí; očekávání s nejistotou, ale vždy s vítězící vírou.

2. Přeji všem v tomto roce i do let dalších mnoho vnitřní moudrosti, která pramení ze ztišení a naslouchání jeden druhému; moudrosti, která následně v sobě nese radost i naději; odpuštění i smíření; obnovu přátelství i vzájemnosti. A také všem přeji ať mohou být obklopeni lidmi, které může člověk nazvat svými přáteli, jelikož v těchto mohutnostech lidského života se rodí mnoho dobrého a pokojného.

Vlak společnosti Arriva. Ilustrační snímek.
Jestli Arriva problémy nevyřeší, vypoví Liberecký kraj smlouvu

Richard Lukáš, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec

MUDr. Richard Lukáš, PhD.  Lékařský ředitel Krajské nemocnice v Liberci a dlouholetý přednosta traumacentra, které se prezentuje světovými výsledky v oblasti léčby polytraumat.Zdroj: Deník / Švecová Jana1. Potěšilo mě, že KNL Liberec skončila loni hospodaření - jako již tradičně - s pozitivní finanční bilancí. Velkým úspěchem byla  také změna informačního systému, na kterém záleží provoz celé nemocnice. V neposlední řadě se nám dařilo dál připravovat stavbu Centra urgentní medicíny, požádat o uzemní rozhodnutí a pokračovat v práci  na dokončení projektové dokumentace. Velkou radost jsem měl rovněž z toho, že se naši akcionáři v čele s Libereckým krajem k této klíčové investiční akci postavil velice vstřícně.   

2. Celému kraji, všem jeho obyvatelům, a také všem svým kolegům v Liberci, Turnově a Frýdlantu přeji především pevné zdraví a hodně štěstí. Aby se jim lépe žilo a to nejen v příštím roce. Rovněž bych všem přál, aby měli otevřenou a kritickou mysl a aby zprávy, které se na ně hrnou, uměli posuzovat s kritickým odstupem a jistým nadhledem. Celému týmu v KNL pak přeji, aby se nám dařilo naši nemocnici ekonomicky a odborně rozvíjet, aby byla i nadále spolehlivým partnerem při záchraně životů a péči o zdraví pro všechny obyvatele našeho kraje. 

Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity Liberec      

Miroslav Brzezina.Zdroj: ČTK / Ondřej Deml1. Mám radost, že se nám podařilo akreditovat naše studijní programy na příštích 10 let a i nadále tak poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání.  Za jeden z největších úspěchů pak považuji, že naši architekti Petr Stolín a Alena Mičeková získali Českou cenu za architekturu 2019 a také to, že náš student Ondřej Havelka získal cenu ministra školství, jako vůbec první v historii naší školy.

2. Všem lidem v kraji bych přál, aby měli při nadcházejících krajských volbách šťastnou ruku a nedali se zmást populismem, ale volili v souladu s potřebami života našeho kraji. A jako rektor bych si přál, aby i nadále pokračovala dobrá spolupráci města, kraje a naší univerzity.

Ilustrační foto.
Silvestr: Alkohol, exploze pyrotechniky, rvačky

Jarmila Levko, ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec

Jarmila Levko.Zdroj: Deník / Petr Zbranek1. To je těžké říci, především každé nové představení je úspěch! V loňském  roce jsme připravili pro naše diváky 12 nových inscenací. Kromě toho je samozřejmě velkým úspěchem rekonstrukce topení a vzduchotechniky v Šaldově divadle, především pak to, že se podařilo vše dokončit v termínu. A v neposlední řadě – loni vyjelo poprvé  naše divadlo za hranice Evropy, konkrétně šlo o baletní soubor, který se představil na  festivalu v Indii  a v konkurenci 31 zemí získal druhé místo.

2. Lidem v našem kraji přeji, aby se pro ně nadcházející rok neodvíjel  jen ve jménu práce a povinností, ale aby si také našli čas pro sebe a péči o svou duši. Nám divadelníkům pak přeji hodně diváků, protože právě pro ně tvoříme. Bez nich by nemělo naše snažení smysl

Zdeněk Lhotský, sklářský výtvarník a podnikatel, autor sarkofágu pro dánskou královnu

Zdeněk Lhotský, sklářský výtvarník.Zdroj: Deník / Kamil Košun1. Největší radost jsme měl asi z toho, že vedení Libereckého kraje našlo odvahu a razanci vyřešit tristní situaci na Střední průmyslové škole v Železném Brodě.

2. Přál bych nejen budoucím sklářům a výtvarníkům, aby se ve spolupráci s městem a krajem podařilo konečně vyřešit společný projekt na vznik  ZUŠ v Železném Brodě a rovněž vyřešit neuspokojivou situaci s internátem pro střední školu. A také přeji všem, aby žádná pravidla včetně práva, nikdo neohýbal k obrazu svému.

V roce 2021 se do České republiky skoro po padesáti letech vrátí mistrovství světa orientačních běžců. Do Libereckého kraje přijede světová špička.
Liberecký kraj zaplaví tři stovky nejlepších orientačních běžců

Michael Georgiev, šéf trenér Dukly Liberec

šéftrenér Dukly Liberec Michael Georgiev.Zdroj: archiv1. Potěšil mě příchod Romana Koudelky pod křídla Dukly a jeho umístění v Turné čtyř můstků v lednu 2019 na vynikající páté pozici. Velmi mě také potěšil přístup Libereckého kraje a magistrátu, protože díky jejich přičinění se podařilo získat dotaci, jež umožní přípravu na Světový pohár ve skoku na lyžích.       

2. Velmi bych si přál rekonstrukci malých můstků v mládežnickém areálu v Harrachově, abychom mohli vychovávat mladé skokany: jde přeci jen o olympijský sport, který má v kraji velkou tradici. A pak se těším na FIS Cup na konci ledna na Ještědu, který bude jakousi generálkou jak ve spolupráci s TMR, tak i přípravou na letní a zejména pak zimní světový pohár, který by se měl na Ještědu odehrát v lednu 2021.