Můžete představit novinku v systému třídění odpadu „door to door“?
Zdroj: DeníkStále se snažíme zlepšovat v nakládání s odpadem. Chceme naše občany naučit třídit odpad a produkovat co nejméně odpadu určeného na skládku. V tom vidíme velký potenciál, který potvrdila i analýza provedená v minulosti. Při ní se zjistilo, že až 60 % odpadu, který končí na skládce, tam nepatří.

Před dvěma lety jsme zavedli pytlový sběr na dvě komodity, a to papír a plast. Obyvatelům Brniště jsme minulý měsíc rozdali nádoby na tříděný odpad (plast, papír, sklo a tetrapack) a svoz bude probíhat podle rozpisu jednou měsíčně. Jsem přesvědčen, že díky umístění nádob k nemovitostem poroste množství vytříděného odpadu.