Jak to vypadá s budovou bývalého hotelu Orlík?
Zdroj: DeníkDříve byla středem kulturního dění v Zákupech. Po revoluci s ní měl majitel velké plány, které bohužel nedotáhl do konce. Budova tak byla na prodej a město ji loni na konci roku koupilo za šest a půl milionu korun. Zatím nevíme, co z toho bude, ale víme, že rozhodně ne třeba ubytovna. To by hrozilo v okamžiku, kdyby ji koupil soukromník. Chtěli bychom zachovat unikátní charakter budovy. Studenti z Vysokého učení technického v Brně zde provedli stavebně-historický průzkum. Výstupem bude, že každý student musí nabídnout nějaké řešení, k čemu by mohla budova sloužit. Od toho si slibujeme inspiraci.