Téměř jako v Krkonošském národním parku si musí připadat návštěvníci nově vybudované stezky pod Špičákem. Ta se slavnostně otevře v příštím týdnu.
Cesta v délce 1 500 metrů je převážne rekonstrukcí bývalých nezpevněných lesních cest na jižní části lesního komplexu kopce Špičák. „Jejich úpravou došlo k zpřístupnění celého tohoto prostotru, který má význam nejen pro hospodaření v okolních městských lesích, ale napojením na již existující cyklostezku do Písečné vytvoří její novou větev,“ uvedl jednatel společnosti Městské lesy s. r. o. Česká Lípa Josef Jirotka.
Záměr vybudovat tuto stezku sice existoval již v sedmdesátých letech minulého století, ale nikdy se však z různých, převážně finančních důvodů neuskutečnil. Po předávce lesů na Špičáku od Lesů České republiky do správy města byl zájem o výstavbu cesty znovu obnoven.
Výstavbu cesty, která měla být původně dokončena ještě do konce roku 2006, přerušilo špatné počasí v závěru roku. Svým dílem přispěl ke zpomalení prací na stezce i lednový orkán Kyrill. Lesní stezka pod Špičákem byla dokončena na jaře roku 2007.
„Věříme, že veřejnost ocení existenci nové víceúčelové komunikace a podpoří tak náš dobrý pocit z uskutečnění akce, která v myslích místně hospodařícího lesního personálu zrála téměř čtyřicet let,“ doufá Josef Jirotka.
Celkové náklady na vybudování stezky činí 1,5 milionu korun a ze dvou třetin se na financování akce podílely právě Městské lesy Česká Lípa. Zbývající třetinu dodalo město Česká Lípa.
Nově vzniklá stezka se může jako jedna z mála lokalit v celé republice pochlubit i tím, že zde poměrně hojně roste vzácná přeslička obrovská. Tato přeslička patří k ohroženým druhům rostlin a její výskyt je skutečnou raritou. Byla náhodně objevena právě při budování zmíněné stezky.I když už dříve byly snahy o její nalezení. Dorůstá přibližně výšky 80 centimetrů, ovšem výjimkou nejsou ani jedinci přesahující výšku dospělého člověka.
„S vnoučaty jsem se už byl na stezce podívat a je to opravdu hezké. Jen mě mrzí, že se stále najdou ti, kteří ničí odpočinkové prostory a odhazují odpadky,“ řekl Jaroslav Pokorný z České Lípy.
Právě poházené odpadky a poničené lavičky, větve naházené v jezírku v bezprostřední blízkosti krmelce přidělávají lesníkům vrásky na čele.