Jedná se o dvě cvičebny pro fyzioterapii chirurgických, ortopedických a interních pacientů. Tyto nové místnosti jsou vybavené rehabilitačními polohovacími lehátky, žebřinami a škálou moderních pomůcek. Navíc zde vznikla ještě velká pracovna, která slouží k ergoterapii pacientů. Poprvé nabízí klientům i cvičnou kuchyňku.

Pomůcky jsou reálné

„Kuchyňka je koncipována tak, aby si klienti mohli již během pobytu v nemocnici vyzkoušet, jak budou v domácím prostředí zvládat běžné denní činnosti u kuchyňské linky, část cvičné kuchyňky je bezbariérová, aby si klienti, nově upoutaní na vozík, mohli zkusit, jaké úpravy v domácnosti jim budou vyhovovat,“ uvedla Mgr. Dana Šperlíková, vedoucí fyzioterapeut NsP Česká Lípa.

Podle ní kuchyňka usnadňuje i nácvik školy zad, kdy si pacienti v reálné situaci a pod dohledem fyzioterapeutek fixují správné pohybové stereotypy.

Po schodech nahoru a dolů

Dalším vybavením ergoterapeutické pracovny jsou nácvikové schody se zábradlím pro nácvik chůze o berlích či holích. Pacienti, kteří začínají používat hole, si na těchto schodech nacvičí správný postup. Bezpečně a v klidném prostředí. „Poté se mohou vydat na běžné schodiště,“ dodala Šperlíková.

V neposlední řadě je pracovna vybavena ergoterapeutickým stolkem, který zaručuje kvalitní procvičení končetin a drobné motoriky prstů ruky pacientů, sedících na židli či invalidním křesle. Příslušenství stolku obsahuje 14 aplikátorů ze dřeva. Snadno vyměnitelných a určených pro konkrétní cvičení končetin.