Rodinní příslušníci nebo přátelé hospitalizovaných pacientů už nemusí ponechávat své pozdravy a balíčky na Informacích v přízemí nemocnice tak, jak tomu bylo doposud. Balíčky budou nově přebírat sestry přímo na oddělení, kde pacient leží.