Ten se nachází v nejstarším dochovaném domě Doks a zdejší expozice zachycuje život a dílo básníka romantismu Karla Hynka Máchy, jeho vztah ke kraji, který ho inspiroval k napsání slavné romantické básně Máj.

„V letošním roce jsme zatím zakoupili osm máchovských tisků. Celkem obsahuje náš sbírkový fond 654 svazků,“ potvrdila vedoucí knihovního fondu muzea i dokského Památníku Jana Fridrichová. Podle ní byl jedním z nejúspěšnějších roků, co do získávání sbírkových tisků a předmětů s tématikou slavného romantického básníka, rok 2020. Muzeum většinu knih pořídilo v antikvariátech, na aukcích a na současném knižním trhu.

„Doplňování sbírek je jednou ze základních funkcí našich muzeí. Kompletací a rozšiřováním sbírek se tvoří hodnota, která může být v budoucnu, a často je již nyní, nevyčíslitelná. A to nejen pro badatele, ale také pro budoucí generace,“ uvedla radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje  Květa Vinklátová.

Karel Hynek Mácha ovlivnil činnost umělců různých uměleckých oborů. I ty z nejslavnějších domácích výtvarníků lákalo ilustrovat jeho díla, mimo jiné to byli Mikoláš Aleš, František Kobliha, Jan Zrzavý, Karel Svolinský, Cyril Bouda, Toyen, Zdeněk Sklenář, Vladimír Komárek, Pavel Forman, Vladimír Suchánek, Jaroslav Šerých nebo Kristian Kodet.

„Máchův Máj je nejvydávanější a také nejčastěji ilustrovanou českou knihou. Byl a je výzvou pro výtvarné umělce, typografy, překladatele. I v současné době je zájem o vydávání Máchova díla, což ukazují četná bibliofilská vydání,“ vyzdvihla Fridrichová. Jak připomněla, v muzeu jsou opatrovány nejenom knihy, ale i máchovské busty, pohlednice, obrazy, exlibris, odznaky, mince či medaile. Součástí sbírky jsou i zvukové záznamy uložené na LP nebo CD s recitací Zdeňka Štěpánka, Václava Vosky, Rudolfa Hrušínského a Jiřího Štědroně. „Akademická malířka Kateřina Černá obohatila naši sbírku o dvě unikátní loutky, zpodobňující K. H. Máchu a jeho Lori. Ty jsou také vystaveny v Památníku K. H. Máchy v Doksech,“ řekla Fridrichová.

Historie rozšiřování sbírek o máchovské tituly započala koncem 50. let 20. století. V roce 1958 byly zakoupeny jeho sebrané dopisy vydané v roce 1922. Knižní sbírka se začala systematicky tvořit po roce 1970 a na konci 70. let čítal fond 243 máchovských knih. Ve sbírkách se tak nalézají různá vydání Máchova Máje a dalších děl tohoto romantického básníka. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih — například Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužické srbštině či v jazyce esperanto.

V knižním fondu jsou uloženy jedny z prvních ilustrovaných vydání Máje od Josefa Scheiwla (1872) a Bohuslava Kroupy (1881), obě vydané péčí pražského Kobrova nakladatelství. Ve fondu knihovny se nalézá i vydání Máje Braillovým písmem z roku 2008.

Jednou z nejcennějších knih máchovské sbírky se stala v roce 2019 zakoupená publikace Máj, vydaná v Drážďanech jako bibliofilské vydání v roce 2006 v nakladatelství Edition Bubo. Rytiny zhotovil německý výtvarník a knižní ilustrátor Ernst Lewinger (1931–2015). Máj je poslední knihou, kterou ilustroval.

Kolekce obsahuje také bibliofilská vydání: jednak Máchových necenzurovaných deníků z roku 1975, pod nímž jsou podepsání Oldřich Hamera a ilustrátor Jiří Kolář, a také Máje s ilustracemi Vladimíra Komárka z roku 1980. Nejstarší knihou ve sbírce Máchovských tisků je kniha Cikáni, vydaná v Praze u Kateřiny Jeřábkové v roce 1857.

„Dílo K. H. Máchy se bude vydávat u nás i v zahraničí neustále, cílem naší akvizice je doplňovat vzácná starší vydání těchto knih a sledovat současnou produkci u nás i ve světě,“ doplnila Fridrichová.