Sochu sv. Jana Nepomuckého, která do 70. let minulého století stávala v nice kamenného vikýře, zachránil před zánikem strážský pamětník Miroslav Šír.

„Bydlíme hned pod kaplí a na zahradu nám spadla rozbitá socha bez hlavy. Tu jsme už nenašli,“ vzpomíná Miroslav Šír. Dal tak dohromady se synem alespoň korpus těla a na třicet pět let jej schoval. „Došlo k tomu totiž krátce poté, co jsem se vrátil z vězení, kde jsem byl jedenáct let jako politický vězeň. Kdyby u nás sochu našli, tak bych se honem rychle vrátil,“ podotýká dnes už s úsměvem pamětník.

Díky němu tak mohla být v sochařské dílně podle fotografie vymodelována jen hlava světce. „Nová hlava byla do sádrové formy vydusána z pískovce a celek byl barevně retušován. Zpět do výklenku jsme sochu osadili původním způsobem, čepováním v zádech na měděný trn,“ objasnil restaurátor Radomil Šolc.

Kapli budou hlídat kamery

Obnova kaple přišla na sedm set tisíc korun a město ji financovalo z peněz ministerstva kultury a z programu rozvoje venkova Leader. Památka získala nové schody, dveře a celý vnější plášť.

„S opravou jsme opravdu spokojeni, a protože nechceme, aby veškeré práce přišly vniveč, nainstalovali jsme zde veřejné osvětlení a samotnou kapli bude hlídat kamerový systém,“ varuje vandaly starostka Stráže pod Ralskem Věra Bradáčová.

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 stojí poblíž zámku Vartenberk na protější straně Zámeckého vrchu. Jejím autorem je neznámý architekt a sochař. „Z rukopisu, kterým je milostný obraz Panny Marie s Ježíškem, víme, že z té samé dílny pochází i sochy sv. Jana Nepomuckého u kláštera v České Lípě, Stvolínek a u kostela v Dubé,“ dodává Radomil Šolc.