Přesně před měsícem začala v centru Kamenického Šenova nákladná obnova dvou městských parků. Sněhová pokrývka však stavbu za 22 milionů korun prozatím přerušila.
Společnost Gardenline, která parky buduje, začala pracovat v prostoru mezi náměstí T. G. Masaryka a sklářskou školou – tedy v místě budoucího Dvořáčkova parku. „V současné době je položen základ dětského hřiště na místě jedné ze dvou starých garáží v Horské ulici,“ říká Petra Hrubošová z nadace Proměny, která městu na obnovu parků přispívá 90 procenty z celkových nákladů.
V druhém parku u Šenovského potoka mezitím svou práci dokončilo Povodí Ohře, kterýmu se podařilo zrekonstruovat kamenné břehy potočního koryta. Další práce však zastavil sv. Martin, který na bílém koni letos přijel tak, jak mu velí pranostika. „Staveniště je v současné době zapadané sněhem, zatím není jistě, zda budou práce letos pokračovat, bude záviset na počasí,“ dodala P. Hrubošová.
Nadace i místní radnice se od začátku projektu Šenovské parky snažila do jeho příprav a nyní i průběhu co nejvíce zapojit veřejnost. Proběhlo několik diskusí o podobě parků, soutěž o jejich název a logo a naposledy i anketa, která měla zjistit, jak jsou místní lidé spokojeni se získáváním informací o průběhu stavby.
„Pro lidi se parky budují, jim budou sloužit a oni by také měli vybudované dílo chránit,“ vysvětluje Marie Horčičková, tajemnice Městského úřadu v Kamenickém Šenově. Podle naplánovaného harmonogramu by se oba parky měly blížit svému dokončení na podzim příštího roku, kdy by lokality mohly přivítat první návštěvníky.

Další zprávy z regionu najdete zde