Od prvního ledna nahradí výběrčí němé parkovací automaty, které budou stát na všech zpoplatněných plochách v centru města, kromě parkoviště u synagogy a u Banca. Tady zůstanou závory.

Minulostí se stane jednotný ceník. Všude bude zdarma jen prvních patnáct minut, sazby za další minuty a hodiny se pak budou lišit podle jednotlivých zón, do kterých radnice jednotlivá parkoviště rozdělila.

Nejdražší náměstí

„Obecně však budou pro všechny zóny platit progresivní sazby, které řidiče motivují k tomu, aby přijeli, vyřídili si, co potřebují, a zase odjeli. Řidiči by tak měli vždy najít volné místo i na náměstí T. G. Masaryka při největší špičce," sdělila Kristýna Brožová, mluvčí českolipské radnice.

Nejdražší parkování čeká na řidiče právě na náměstí. To jako jediné patří do zóny A, kde po patnácti minutách zdarma motorista zaplatí první hodinu 25 korun a každou další dokonce 35 korun.

Parkovné budou řidiči platit po minutách, ne za každou započatou hodinu. Do automatu stačí hodin jakýkoli obnos a přístroj sám vypočítá, na kolik minut částka stačí. Ke všem placeným minutám se navíc připočítává 15 minut zdarma. Příklad: Pokud tedy do automatu vhodím deset korun, bude mi to stačit na půl hodiny stání + 15 minut zdarma – tedy 45 minut.

V zóně B, která zahrnuje Jeřábkovo náměstí, Mariánskou a Moskevskou ulici, budou řidiči parkovat první dvě hodiny po dvacetikoruně, až za třetí hodinu zaplatí třicet korun. Ve třetí zóně C jsou parkoviště v ulici U Synagogy, včetně velkého parkoviště tzv. „u tří devítek", Erbenově ulici, U Vodního hradu a také plocha u Banca. Při parkování v této zóně řidiči zaplatí za prvních šedesát minut deset korun, za každou další hodinu dvacet korun.

„Na všech placených parkovištích v centru města se bude parkovné vybírat jen od pondělí do pátku od 8 17 hodin. Víkendy a svátky budou zdarma. Stání budou mít zcela zdarma handicapovaní řidiči," vysvětlila Kristýna Brožová.

Parkování zdarma

Kromě běžných řidičů však nové nařízení pamatuje i na residenty a abonenty. Ti všichni budou mít stále možnost koupit si od města parkovací karty, ale za nové ceny. Ty se řídí tím, v jaké zóně je dané parkoviště umístěné. Novinkou je, že řidiči budou moci zaparkovat na všech parkovištích v rámci zóny C. V zóně B bude pro rezidenty a abonenty i nadále vyhrazené pouze parkoviště na Škroupově náměstí.

„Veškeré peníze, které za parkování vybereme, budou příjmem města. Z nich pak budeme platit provoz parkovacích automatů a také financovat opravy komunikací a chodníků ve městě," uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle. Ten zároveň doplnil, že chce přesné částky za vybrané parkovné zveřejňovat na webu města, aby lidé měli o částkách přehled.

Více míst

Plochy u Kulturního domu Crystal se žádné změny zatím týkat nebudou. Stejně tak v případě parkoviště u Sportareálu v Barvířské ulici, kde nově přibyla zhruba šedesátka parkovacích míst.

Další čtyři nová parkovací místa s časovým omezením mají motoristé k dispozici v Mikovcově a Zámecké ulici, kde mohou stát až hodinu bezplatně. Pro prokázání času příjezdu stačí napsat údaj na lísteček a ten pak umístit za přední sklo. Místa by měla sloužit především pro zásobování zdejších obchůdků.

Nové ceny parkovného podle zón • Zóna A: náměstí T. G. Masaryka: první hodina 25 Kč, každá další 35 Kč
• Zóna B: Jeřábkovo náměstí, Mariánská a Moskevská ulice: první dvě hodiny po 20 Kč, třetí a další hodiny 30 Kč
• Zóna C: parkoviště u Synagogy včetně parkoviště u tří devítek, v ulicích Erbenově a U Vodního hradu, parkovací plocha u OD Banco: první hodina 10 Kč a každá další 20 Kč
• Změny v cenách se týkají i parkovišť, kde zůstanou závory. Nemění se bezplatné parkování u KD Crystal a Sportareálu v Barvířské ulici.
• Nadále platí, že na všech parkovištích města je prvních patnáct minut stání zdarma.