Nemocnice nejprve poslala k zemi chátrající drobné budovy v areálu, například bývalou vrátnici, prodejnu a sklad. Vznikl tak prostor pro nová parkovací stání. „Za poslední rok přibylo v areálu nemocnice zhruba 100 parkovacích míst. Zcela nové parkoviště vzniklo podél budovy polikliniky, další stání vznikla mezi budovami polikliniky a Krajské hygienické stanice,“ podotkla mluvčí špitálu Kateřina Amrichová.

Přestože se počet odstavných ploch zdvojnásobil, situace s parkováním se výrazně nevylepšila. „I přes současných 220 parkovacích stání v areálu nemocnice neodpovídá jejich počet současné poptávce ze strany našich pacientů, návštěvníků i zaměstnanců,“ zdůraznil technický a provozní ředitel nemocnice Jan Mencl důvod, proč přistoupili k zavedení nového parkovacího systému.

„Jeho hlavním cílem je eliminace neukázněných řidičů, kteří využívají parkovacích ploch pro účely, jež nejsou spojené se zdravotní péčí,“ dodal Mencl. S příliš kladnou odezvou na tuto novinku se však nemocnice u veřejnosti nesetkala. „Už vidím, jak povezu někoho na pohotovost s vážnějším zraněním a první, co udělám, bude, že poběžím nacpat drobné do automatu,“ zlobil se na Facebooku například Jan Paštika.

Jeho obavy jsou však liché. Platit se totiž bude až při výjezdu. Konkrétní sazba za parkování zatím známa není, vedení nemocnice o ní bude ještě jednat. Jsou ale i tací, kdo záměru rozumí. „Hlavní problém je v tom, že místa tam zabírají ve velké míře místní lenoši a škudlilové. Nedivím se, že k tomuto kroku došlo,“ zmínil Marek Plaček.

Bezplatně nezaparkujete dlouhá léta ani u nemocnic v Liberci, Děčíně nebo Ústí nad Labem. V České Lípě navíc zbude rozsáhlé parkoviště jižně pod areálem pro zhruba 210 aut, které bude i nadále zdarma. Alespoň prozatím. I tuto plochu by totiž chtěla nemocnice zpoplatnit, ale zatím nemůže. Jde totiž z majetkového hlediska o problematickou lokalitu. Někomu patří pozemek a jinému zase na něm položený asfalt.

„Pozemky, na kterých stojí parkoviště pod nemocnicí, jsou z části města, z části státu a nemocnice. Stavba parkoviště je ale celá města a my ho nemocnici pronajímáme,“ řekl mluvčí radnice Václav Šámal. Tuto výchozí situaci potvrdila i nemocnice, která ohledně případného zpoplatnění vede s městem dialog. „Co se týče zpoplatnění tohoto parkoviště, o tom vůbec neuvažujeme,“ tlumočil Šámal stanovisko vedení města.