Pohyb automobilů po areálu českolipské nemocnice dozná změn. Stavební úpravy, které začaly v polovině dubna, budou mít za výsledek také oddělený vjezd pro zdravotní dopravu, zásobování, zaměstnance a návštěvy. Vyřešit by tak nemocnice chtěla mnohdy až kritickou dopravní situaci.
Hned v prostoru před vstupen do budovy vzniká v těchto dnech patnáct stání pro naložení a vyložení pacientů. „Vybudujeme zde i tři parkovací místa pro invalidy a čtyři místa u vstupu do budovy pro odstavení vozů dopravní zdravotní služby, pro nástup a výstup imobilních pacientů,“ uvedla Regina Gabrielová, technicko investiční náměstkyně NsP.
V uplynulých dnech prováděli dělníci úpravu terénu, připravovali podloží a nyní již v části prostoru pokládají zámkovou dlažbu. „Počítáme také s úpravou dopravního značení u parkovacích zón pro zaměstnance, platící externisty a záchranku. Tyto zóny budou mimo prostor určený pro veřejnost a zůstanou oddělené závorou s dálkovým ovládáním,“ řekla náměstkyně Gabrielová.
Jedná se o prostor bývalého nádvoří staré nemocnice. Důvodem k tomuto opatření jsou i opakované problémy s nedisciplinovanými řidiči, kteří odstavovali svoje vozidla do výjezdu záchranné služby.
Za parkování se bude platit
U vstupu do areálu nemocnice opět začne fungovat závora s obsluhou v denních hodinách a vjezd do areálu bude zpoplatněn. „Za delší než půlhodinové stání lidé zaplatí. Cena parkovného bude stanovena, jako cena obvyklá v nemocnicích v Lib. kraji,“ podotkl mluvčí českolipské nemocnice Petr Pokorný. Tento krok by měl směřovat k tomu, aby více lidí svá auta parkovali na bezplatném velkém parkovišti pod nemocnicí v ulici Moskevská, kde je již nové vodorovné značení. Zde ještě v rámci úprav bude sjednocen vjezdu a výjezd, parkoviště dostane oplocení a pro zajištění vyšší bezpečnosti parkujících vozidel bude jeho prostor sledován bezpečnostní kamerou.