Ucpané silnice, auta zaparkovaná v zákazech stání nebo dokonce i na autobusové zastávce. Takhle už pěknou řádku let vypadají Staré Splavy s příchodem hezkého počasí. Ke zlepšení situace, ani přes stížnosti místních lidí, zřejmě nedojde. Chybí volné pozemky na vybudování odchytného parkoviště.

„Turisté auta zaparkují doslova kdekoliv a ani nerespektují zákazy zastavení. Podél chodníku jsou všude auta, autobusy. V jednosměrkách je sice parkovací zóna, ale to zase lidi nemohou kolikrát vyjet z garáží. A nikdo to neřeší, nepadají žádné pokuty, nenasazují se botičky,“ zlobí se Pavel Hlůžek ze Starých Splav.

„Lidé mají tendence parkovat co nejblíže k Máchovu jezeru a pak vznikají zácpy, které ztěžují život místním obyvatelům. Je to skutečně dlouhodobě neřešitelný problém a situace se nijak nemění,“ souhlasil Zdeněk Krenický, starosta Doks, pod něž obec spadá.

Strážníci nestíhají

Podle něj ale není fakticky možné, aby strážníci městské policie zvládli postihnout všechny řidiče, kteří parkují tam, kde nemají.
„V podstatě by jinak nedělali nic jiného. Nasadili by botičku, odjeli k jinému nahlášenému výjezdu, aby se vraceli ke každému hříšníkovi, který odjíždí. A dohánět lidi na pláži kvůli pokutě je rovněž nereálné,“ vysvětlil Zdeněk Krenický.

Takové zdůvodnění ale Pavel Hlůžek odmítá. „Peníze vybrané na pokutách jdou do rozpočtu města a z něho je financovaná městská policie. Tak ať je za ně ve Splavech jeden strážník nastálo, aby dohlédl na pořádek v ulicích,“ argumentoval Hlůžek a zdůraznil, že nejde jen o problémy s parkováním.

„Spousta řidičů ani nedodržuje předepsanou rychlost, motorkáři se tu kolikrát prohání jako šílení. Už kvůli dětem by se mělo začít hledat řešení, než se stane neštěstí a bude pozdě,“ doplnil Pavel Hlůžek.

Nejsou pozemky

„Kvůli průjezdnosti obce se ulice změnily na jednosměrky. Připouštím, že ani to příliš přes letní sezonu nepomáhá. Ale nejsou tu volné pozemky na to, aby se vybudovala parkovací stání. Situací se zabývali už moji předchůdci a vždy to skončilo na tomhle patu,“ podotkl Zdeněk Krenický.

Jenže paradoxně hned při vjezdu do obce je soukromé veřejné parkoviště s kapacitou pro sto padesát aut, jejichž majitelé zaplatí za celý den padesát korun. Tuhle možnost ale využívá minimum motoristů. Přitom, pokud by tak činili, prospělo by to i místním živnostníkům. Lidé by se cestou k Máchovu jezeru prošli po obci, zastavili se na zmrzlinu, na oběd.

Za současného stavu dojedou co nejblíž k vodě a Splavy vidí jen z okénka svých aut. „Jenže nám místo toho parkují doslova pod okny, ignorují zákazy a nikdo nedohlíží na dodržování pravidel. Tak ať se zákazové značky rovnou sundají, protože takhle je to jen výsměch,“ shrnul Pavel Hlůžek.