Na křižovatku
prava (od Penny). Naopak řidiči jedoucí od Penny musí respektovat značku „dej přednost v jízdě“. Tato značka je na křižovatce zbytečná a pokud by zde nebyla, platila by přednost v jízdě pro auta vyjíždějící od Penny a vše by bylo v pořádku.
Průjezd křižovatkou většinou končí tak, že odvážnější jede dál. Může ovšem dopadnout i tak, že odvážní budou oba a nakonec budou rádi, když to odnesou jen plechy.
Jak se v tomto případě zachová pojišťovna při náhradě škody, jsme se zeptali likvidátora pojistných událostí renomované makléřské společnosti Friče: „Náhradu škody bychom posuzovali až podle výsledku šetření policie. Předpokládám, že vyplacená náhrada z povinného ručení by činila nejpravděpodobněji 50% vzniklé škody oběma zúčastněným,“ řekl Ondřej Frič.
Vyjádření policie k této situaci je jednoznačné: „Přestupek musí být spolehlivě objasněn, a proto každá pochybnost ve značení je ku prospěchu přestupce,“ řekl Vladislav Rataj z dopravního inspektorátu v České Lípě. „Pokud by došlo k dopravní nehodě na podobné křižovatce, řešilo by se vše individuálně u přestupkové komise,“ dodal s tím, že o problematickém značení tohoto konkrétního místa nevědí.
Nedávno skončila také anketa městského úřadu, v níž měli občané upozornit na nelogické dopravní značení.