Tradiční Žabí noc se uskuteční 20. května od 20.30 hodin na výzkumné ploše pro obojživelníky v českolipské Dubici.

V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými i bezocasými obojživelníky pomocí prezentace doplněné množstvím fotografií a živými exempláři. „Následovat bude poslech a pokus o určování žab dle hlasového projevu. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Zdeňka Vitáčka," říká Jana Jermanová Jakubská z českolipského muzea.

Výzkumná plocha muzea se nachází v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ Jedná se o nevelkou vodní plochu ukrytou v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici směrem na obec Sosnová. „Místo bude viditelně označeno. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici," dodává Jana Jermanová Jakubská.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv s sebou. Program je zdarma.