Právě na tento den spadá výročí této brutální akce proti civilistům německé národnosti. Pro ty, kteří 15. červen 1945 v České Lípě na vlastní kůži zažili, se jednalo o celoživotní traumatizující zážitek.

Loni se zásluhou místních historiků a aktivistů uskutečnila tryzna poprvé. „Při setkání u pivovaru chceme odsunutým lidem vyjádřit svou solidaritu a ochotu pojmenovat bezpráví, které jejich generace zažila. Věříme však, že toto gesto nečiníme pouze pro někdejší Českolipany, ale také pro nás samotné,“ zdůraznil Tomáš Cidlina, historik českolipského muzea, které letošní připomínku zaštítilo.

Odsun byl divoký, řada lidí nepřežila

Setkání začne od 17 hodin v parčíku u pivovaru na nároží ulic Moskevské a U Kartounky, kde promluví místní historici a budou čteny ukázky ze vzpomínek pamětníků, kteří divoký odsun z České Lípy zažili. Na veřejné vzdání úcty v místě, kde bylo v osudný den shromaždiště Němců, naváže od 19 hodin koncert Českolipského komorního cyklu v Jiráskově divadle. Na koncertě vystoupí Epoque Quartet a kytarové duo Siempre Nuevo. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Podle Cidliny byli občané německé národnosti zbaveni majetku a vyhnáni z města. Polovojenské a notně nedisciplinované jednotky, kterým velel podplukovník Voves, tehdy okradly a vyhnaly až pět tisíc místních obyvatel s bílými páskami, aniž k tomu měly zákonný důvod. Současní obyvatelé České Lípy o těchto událostech dlouhá léta nic netušili.

Zahájení sezony 2010 na Máchově jezeře.
Z archivu Deníku: Jaké bylo před deseti lety zahájení sezony na Máchově jezeře?

„Strastiplný průvod složený převážně z žen, dětí a starých lidí musel během jediného parného dne ujít pěšky cestu z České Lípy až do saského Waltersdorfu,“ uvedl historik. „Divoký odsun jich řada nepřežila. Už v České Lípě byli na shromaždišti u pivovaru vystaveni potupnému jednání, prohledávaní a bití,“ dodal. Zbytek českolipských Němců byl odsunut v následujících týdnech a měsících.

Město přišlo takřka o všechny své původní obyvatele a začalo s pokusem o vybudování nové identity bez přítomnosti německého živlu. „Pramenů k dění existuje celá řada. Němce hnali směrem na Písečnou, ale měli zakázáno jít po silnici, museli putovat příkopy, cestu pak lemovaly kárky, kufry, kočárky, lidé byli zcela na pokraji sil. Cesta se neobešla bez excesů,“ doplnil archivář Michal Rádl. Těsně před nástupem u pivovaru prý více obyvatel ukončilo svůj život sebevraždou.

Podle historika Ladislava Smejkala existují důkazy, že v rámci této organizované zlovůle československých milicí nebyli ušetřeni ani skuteční antifašisté: „Šlo o vilky, dobré byty, co si vytipovali. Majetek konfiskovali, aniž k tomu měli zákonný důvod,“ pojmenoval podstatu pogromu vůči českolipským Němcům. Jak také doplnil, v rámci stejného rozkazu bylo ten den vyhnáno i tisíc lidí z Mimoně.

Soutěž architektů na rekonstrukci Škroupova náměstí v České Lípě vyhrál návrh týmu z Brna ve složení Linda Boušková, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Norbert Obršál, David Helešic.„Porota výslovně kladně hodnotí dobře využitelný, dostatečně velký víceúčelo
FOTO: Architekti v České Lípě přiznali dávný kostel. Jejich návrh vyhrál

Vzpomínková akce v České Lípě vznikla spontánně. Historikům a badatelům přišlo správné po tak dlouhé době učinit směrem k českolipským Němcům nějaké gesto smíření. Jsou názoru, že bezpráví zůstává bezprávím, ať už bylo uplatněno na Češích, Židech nebo Němcích. „Je mylné uplatňovat princip kolektivní viny na základě národnostního klíče,“ prohlásil Tomáš Cidlina. Jak popsal, Česká Lípa bylo relativně pěkné a prosperující město s bohatým průmyslovým potenciálem a jeho okolí zase skýtalo celou řadu usedlostí a hospodářských dvorů. Už proto nebyl problém ho osídlit.

„Po utichnutí války sem směřovaly zástupy lidí z vnitrozemí. Málokdo ovšem chtěl bydlet pod jednou střechou s bývalými majiteli,“ podotkl. S kolegy se proto domnívá, že i z těchto důvodů docházelo k ještě svévolným pogromům a odsunům německého obyvatelstva takto záhy po válce, tedy před srpnem 1945, kdy skončilo v ČSR i pod nátlakem vítězných mocností období tzv. divokých odsunů.