Na Základní škole v Pátově ulici v České Lípě zahájili před třemi lety výuku také pro první stupeň. Škola i její zřizovatel, město Česká Lípa, věnovala do úprav tříd, družiny i školního klubu nemalé finanční prostředky a na dětské prolézačky na dvoře školy už peníze nezbyly.
„Dozvěděla jsem se, že na podobná zařízení je možné získat grant z městského programu prevence kriminality,“ řekla vychovatelka školní družiny Lenka Melichnová. „Zjistila jsem proto kolik podobné zařízení stojí a sepsala žádost o grant. Město nám vyhovělo a grant jsme získali,“ dodává.

Nejsou jediní

„Každoročně formou grantové politiky podporujeme různé oblasti, které se úzce dotýkají našich občanů,“ říká starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. „Mezi grantová schémata patří také podpora projektů týkající se prevence kriminality v našem městě,“ dodává starostka s tím, že jednotlivé projekty schvaluje zastupitelstvo město, v rozpočtu města Česká Lípa byl na oblast prevence kriminality vyčleněn pro letošní rok přibližně jeden milion korun.

Grant škole nestačil

Grant, který činil více než jedenapadesát tisíc však na výstavbu dřevěných prolézaček nestačil. Cena prolézaček včetně montáže byla o více než dvacet tisíc vyšší.
„Škola samozřejmě ruku v ruce s přijetím grantu musela slíbit finanční spoluúčast na akci,“ sdělil ředitel školy František Kočí. „Uvolnili jsme proto z našeho rozpočtu přibližně dvanáct tisíc korun,“ dodává.

Ani to nestačilo

Cena prolézaček byla stále příliš vysoká. „S povděkem jsme přijali nabídku dodavatelské firmy na dodávku prolézaček systémem takzvané šéfmontáže,“ sděluje vychovatelka Lenka Melichnová.
„To znamená, že montáž neprovede firma, ale přijede od nich pouze odborný dozor a montáž si provedeme sami. Ušetřili jsem tím více než deset tisíc a cena už pro nás byla přijatelná,“ vysvětluje. „Požádali jsme proto rodiče našich malých žáčků o pomoc. Ti nám vyhověli a prolézačky smontovali,“ dodává na závěr.
„Když jsem si žádost přečetl, neváhal jsem. Věděl jsem že mám noční a budu tak moci během dopoledne udělat něco užitečného pro školu, kterou v první třídě navštěvuje má dcerka Nicolka,“ řekl jeden ze zúčastněných tatínků Ladislav Prokýšek a s úsměvem přiznává: „Popravdě mi dcerka nedala ani příliš na výběr.“
Proč muselo dojít až na pomoc rodičů a zbylých deset tisíc nenašlo město ve své pokladně, jsme se zeptali starostky Hany Moudré.
„Samozřejmě bychom vždy velice rádi vyšli vstříc všem, kteří takovéto projekty realizují,“ říká starostka. „Projektů je však vždy více a finanční prostředky nejsou neomezené, proto se snažíme tyto prostředky mezi jednotlivé žadatele rozdělovat,“ dodává na závěr.

Další zprávy z regionu najdete zde