Především podpořit cestovní ruch a přilákat do Doks více turistů měly za cíl projekty, které v letošním roce ve městě realizovaly sdružení Českolipsko a svazek obcí Máchův kraj. Na svoji činnost získaly organizace evropské peníze, projekty ale musely předfinancovat. Na to si bezúročně půjčily zhruba 1,5 milionu korun z městské kasy v Doksech, vrátit je měly do konce letoška.

Kvůli zpoždění s vyúčtováním ale požádaly organizace zdejší zastupitele o prodloužení lhůty o jeden rok. Ti jim vyhověli, některým z nich se ale celý postup nelíbí. „Peníze jsme organizacím poskytli na základě smlouvy o návratné finanční výpomoci. Aktivity a realizaci obou projektů zastupitelé odsouhlasili ještě před podáním žádosti o dotaci, protože měly vysoký přínos pro město,“ řekla starostka Doks Eva Burešová.

Knihy nalákají turisty

Nové publikace o okolí Doks a jeho krásách vznikly letos v rámci projektu S Máchou za Máchou Máchovým krajem. K dispozici budou v infocentrech, hotelích a penzionech a měly by přispět k tomu, aby turisté do Doks zavítali častěji.

Náklady na vytvoření knih se vyšplhaly ke zhruba 1,3 milionu korun, které by nyní měli členové svazku obcí Máchův kraj získat zpět z operačního programu NUTS II Severovýchod. „Každý rok chceme navíc knihy obohatit o další putování dokeskou přírodou,“ upřesnila Eva Burešová.

Projekt sdružení Českolipsko se nesl v duchu Mezinárodního roku lesů 2011. Měl několik částí. Jednou z nich bylo také zářijové dřevařské sympozium. I díky němu si mohou nyní návštěvníci v dokeských lesích prohlédnout unikátní dřevěné sochy.

Originální výzdobu města ale zatím kazí fakt, že o ní ví málo lidí. Jak poznamenal místní zastupitel Petr Pražák, chybí v Doksech ukazatele, které by na sochy upozorňovaly. U soch také chybí popisné tabulky. Utracenou částku zhruba čtyř set tisíc korun by mělo sdružení získat zpět z programu Euroregionu Nisa.

Přijdou o tisíce na úrocích

Fakt, že město bezúročně půjčilo organizacím okolo 1,5 milionu korun z městské kasy, se ale nelíbí některým z místních zastupitelů. Ti poukazují zejména na to, že město přijde o desítky tisíc na úrocích.

Skeptičtí jsou také k tomu, zda sdružení vůbec stihne peníze vrátit. Proto také hlasovali proti tomu, aby město lhůtu na splacení dluhu organizacím prodloužilo. „Už když jsme hlasovali o tom, zda peníze organizacím poskytneme, jsem nevěřil, že prostředky vrátí do konce roku 2011. Myslím, že za jeden a půl milionu korun bychom mohli ve městě udělat spoustu věcí, mnoho bychom také pořídili.

Domnívám se, že bychom peníze využili efektivněji, kdybychom projekty realizovali sami. Nepřišli bychom tak zbytečně o úroky z půjčky,“ míní jeden z několika skeptických zastupitelů Ivo Listoň.